Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

Possessive adjectives

Exercise 6

A  My
B your
C your
D my

Exercise 7

A her
B His
C His
D  Her
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama