Make your own free website on Tripod.com
-
 

Unit 1
English Communication
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 
        Say the phone numbers.

    A  430816
    B  933 6072
    C  (041) 228 7153
    D  (0225) 69026

What is your phone number?

 

Anda tidak dapat menggunakan kemudahan ini jika komputer tidak mempunyai speaker dan mp3 player

Hantar rakaman ke email: tlkm2001@hotmail.com
Voice Messaging (click here)