Make your own free website on Tripod.com
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
(Lukisan dan Rekabentuk)
Fasa Kedua
Teori Teknikal
DMD2062
Machine Drawing 1
Development [soalan]
Pictorial Drawing [soalan]
Working Drawing [soalan]
Fasterner [soalan]
Tolerance [soalan]

Peperiksaan Pengesanan
 

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan keempat sesi pengambilan.
[Soalan]
Pengajian Am
UPK2010
Pengajian Usahawan
[soalan]
UPI2010
Pengajian  Ugama Islam
[soalan]
UBI2020
Bahasa Inggeris
[soalan]
Teori Teknikal Tambahan
DMES2072
Building Services 1
[soalan]
DES2080
Engineering Science 1
[soalan]
DEM2090
Engineering Materials 1
[soalan]
DCD2052
Autocad Release 14(1)
[soalan]