Make your own free website on Tripod.com
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
(Lukisan dan Rekabentuk)

Fasa Pertama
Teori Teknikal
DED1012
Engineering Drawing
- Graphic Langauge [soalan]
- Equipment  [soalan]
- Lettering [soalan]
- Type of Line [soalan]
- Scale [soalan]
- Dimension [soalan]
- Geometrical Construction [soalan]
- Sketching [soalan]
- Orthographic [soalan]
- Auxiliry View [soalan]
- Sectioning [soalan]

Peperiksaan Pengesanan

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan kedua sesi pengambilan.
[Soalan]
Pengajian Am
 
UPK1010
Pengajian Usahawaan
- Menganalisis Imej Kediri [soalan]
- Pemetaan Diri
- Memahami Konsep keusahawanan
- Mengenalpasti Peluang Pekerjaan
- Organisasi Perniagaan Di Malaysia
UPI1010
Pengajian Ugama Islam
[soalan]
UBI1020
Bahasa Inggeris
[soalan]

Teori Teknikal Tambahan
 

DTM1030
Matematik
[soalan]
DWP1022
Workshop Practice
DWP1042
Computer Application
[soalan]
DWP1022
Autocad Release 14(1)
[soalan]