Make your own free website on Tripod.com
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
(Lukisan dan Rekabentuk)

Fasa Ketiga

Teori Teknikal
DMD3062
Machine Drawing 2
Geometrical Tolerancing [soalan]
Surface texture & Mechaning Symbol [soalan]
Transmission System [soalan]
Gear Design [soalan]
Bearing [soalan]
Cam Design [soalan]
Jig and Fixture [soalan]
Tool and Die Design [soalan]

Peperiksaan Pengesanan

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan kelima sesi pengambilan.
[Soalan]
Pengajian Am
 
UPK3010
Pengajian Usahawan
[soalan]
UPI3010
Pengajian  Ugama Islam
[soalan]
UBI3020
Bahasa Inggeris
[soalan]

Teori Teknikal Tambahan
 

DME3072
Building Services 2
[soalan]
DES3080
Engineering Science 2
[soalan]
DCD3052
Autocad Release 14(2)
[soalan]