Make your own free website on Tripod.com
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
(Lukisan dan Rekabentuk)

Terima Kasih Kerana Melawat Hompage Kami..
Tiap-tiap fasa mempunyai kata kunci tersendiri..
Anda hanya boleh masuk ke fasa yang di benarkan sahaja.

Fasa Pertama

Teori Teknikal
 
DED1012
Engineering Drawing
Graphic Langauge
Equipment 
Lettering
Type of Line
Scale
Dimension
Geometrical Construction
Sketching
Orthographic
Auxiliry View
Sectioning

Peperiksaan Pengesanan

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan kedua dari tarikh pengambilan.
Pengajian Am
UPK1010
Pengajian Usahawaan
UPI1010
Pengajian Ugama Islam
UBI1020
Bahasa Inggeris

Teori Teknikal Tambahan

DTM1030
Matematik
DWP1022
Workshop Practice
DWP1042
Computer Application
DWP1022
Autocad Release 14(1)

Fasa Kedua

Teori Teknikal
 
DMD2062
Machine Drawing 1
Development
Pictorial Drawing
Working Drawing
Fasterner
Tolerance
Metallaurgy

Peperiksaan Pengesanan

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan keempat dari tarikh pengambilan.
Pengajian Am
UPK2010
Pengajian Usahawan
UPI2010
Pengajian  Ugama Islam
UBI2020
Bahasa Inggeris

Teori Teknikal Tambahan

DMES2072
Building Services 1
DES2080
Engineering Science 1
DEM2090
Engineering Materials 1
DCD2052
Autocad Release 14(1)

Fasa Ketiga

Teori Teknikal
 
DMD3062
Machine Drawing 2
Geometrical Tolerancing
Surface texture & Mechaning Symbol
Transmission System
Gear Design
Bearing
Cam Design
Jig and Fixture
Tool and Die Design

Peperiksaan Pengesanan

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan kelima dari tarikh pengambilan.
Pengajian Am
UPK3010
Pengajian Usahawan
UPI3010
Pengajian  Ugama Islam
UBI3020
Bahasa Inggeris

Teori Teknikal Tambahan

DME3072
Building Services 2
DES3080
Engineering Science 2
DCD3052
Autocad Release 14(2)