Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
A. Pelan (plan) 
2.
A. supaya garisan itu tidak bertindih dengan garisan objek. 
3.
B. tengah
4.
D. 90 darjah
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama