Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
A. `Aligned' 
2.
B.  proses yang perlu digunakan untuk membuat objek yang dilukis.
3.
C.   BS 308
4.
C. Dia 76 
5.
C. Dimensi ukuran
6.
B. Sistem sejajar (aligned system)
7.
D. Meletakkan semuia dimensi dalam sistem
      dimensi searah 
   
   
   

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama