Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.

a.   Mewarnakan di atas permukaan kerja yang 
     hendak dibuat garis dan garisan . Kapur tulis 
     digunakan bagi permukaan logam yang kasar
     dan cat putih digunakan bagi permukaan logam 
     yang licin.
b.  Logam dibersihkan dan disapukan dengan bahan
     cecair yang pelbagai warna dengan
     menggunakan berus atau semburan.
   
2.

     Kepentingan kerja - kerja melakar adalah untuk
     mengelakkan pembaziran. Ia juga untuk 
     mendapatkan ketetapan pada bahan yang 
     hendak dikerjakan.
 
3.

      Tujuan mewarnakan logam adalah untuk melihat
     garisan di atas permukaan dengan senang.
 
4.
     
     Bahan yang digunakan untuk mewarnakan logam

    a.   cat putih
    b.   kapur tulis
    c.   cecair seperti koper sulfat
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama