Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
B. Titik 
2.
A. Garisan 
3.
B. Lengkuk
4.
B.  Sukuan (Quadrant)
5.
C. Tembereng Tajam(Sector)
6.
A. Tembereng (Segment) 
7.
A. `Acute angle' 
8.
A.  9
9.
D. mempunyai 3 atau lebih dari 3 sempadan yang sama.
10.
B. Tembereng (Segment)
11.
A. Garisrentas
12.
C.  6 mm
13.
B. B 
14.
D. D
15.
C. C
16.
A. A 
 
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama