Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
1.
B.  Lakaran tangan bebas.
2.
A.  Pensel , kertas dan pemadam sahaja.
3.
B.  Teliti , 'proportion' , jelas dan ketebalan garisan
     yang betul.
4.

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama