Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

1. i. A ( 4060 mm )
ii. B ( 300200 cm )
iii. C ( 0.22 m )
iv. B ( 11 m )

2. i. B ( 11.9599 ela )
ii. C ( 107.6391 kaki )
iii. A ( 155.004 inci )

3. Cari nilai bagi setiap yang berikut 

i. B ( 1296 )
ii. A ( 648 )

4. B ( 5 3 )

5. i. A (f9 x g5 )
ii. B (2r4 x 12 s5 )
iii. C (1) 
iv. A (3x 9 )

6.        I.  A ( 3.29 x 10 8 )
ii. C ( 3.29 x 10 7 )

7. i. A ( 7 : 3 )
 ii. B ( 11 : 40 )

8. B ( 108 orang )

9. A ( RM 420 )

10. B ( 1 200 patah perkataan )

11. B ( 112 500 km2 )

12. B ( 12 % )

13. A ( RM 238.03 , RM 2069.03 )

14. D ( RM 1 330 , 31.29 % )

15. B ( RM 8.40 )

16. B ( RM 2 500 )

17. C ( RM 21 800 )

18. D ( RM 7 200 )

19. I. A ( log4 27 )
ii. B ( log10 1672 )

20. i. D ( 4.3219 )
 ii. B ( 3.4949 )

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama