Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

1. a. 9 pq 
2. b. 4 pq 
3. d. 20 ab 
4. a. - 2 m3 
5. a. 15 p + 15 q 
6. d. 4p2 2pr 4pq 2qr 
7. c. 20 ab + 15 a2
8. c. 7 dan 7
9. d. 4 dan 8 
10. a. 4/7 dan 3/2 
11. d. 4/3 dan 7/3 
12. b. 4 dan 1 
13. c. 7 dan 3 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama