Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

1.a,  Pasangan ( 2,0 ) dan  ( 4,8 ) paling cerun dengan
  kecerunan positif 
2. a. Pasangan ( 2,7 ) dan ( -1,-7 ) paling cerun  dengan kecerunan positif 
3. d. Pasangan ( -9,0 )  dan ( -12, 15 ) paling cerun  dengan kecerunan negatif 
4. b. y = x + 7 
5. c. y = - 8x + 12 
6. d. 3y = x + 30 
7. c. y = 2x + 11 
8. c. y = 3x + 4 
9. a. y = - x 6 
10. d. y = 2x - 1 
11. c. y = 4x + 5 
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama