Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

1. C. 72° 18¢ 21²
2. A. 21° 37 ¢ 33 ²
3. C. 60 °
4. B. 270 °
5. D. 395 °
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama