Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

1.C. sin q = 6 / 10 , kos q = 8 / 10 , tan q = 6 / 8 
2. D. 8 cm 
3. A. 8 / 15 
4. B.  0.8660
5. D. 0.6428 
6. D. 0.839 
7. C. 0.342 
8. B.  0.866 
9. A. - 0.8391 
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama