Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

1. C. 6x 
2. D. 4 x 7 
3. B. 2 x - 2
4. A. - 12 x 4
5. D. 36 x 3 + 15 x 2
6. C. 90 x 8

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama