Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
A. 2 : 1 
2.
B.  `Metric scale' 
3.
B.  Pecahan padan (representative fraction) 
4.
A.  250 cm 
5.
B.  1500 mm
6.
B. 9.842 cm   
7.
A. 1 : 2 
8.
A. 'Architec's scale' 
 
   

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama