Make your own free website on Tripod.com

Soalan Peralatan Lukisan
(Equipment)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan

1.  Nyatakan jenis kertas yang digunakan untuk  membuat lukisan yang menggunakan pen teknikal  yang biasa digunakan oleh seorang Pelukis Pelan. 
A. Kertas katrij. 
B. Kertas Surih. 
C. Kertas Kajang. 
D. Kertas Ammonia. 

2.  Kegunaan  `Tee Square’  yang paling utama dalam kerja melukis ialah. 
A. Membuat garisan mendatar. 
B. Membuat garisan menegak 
C. Membuat garisan menegak jika digunakan bersama papan lukis. 
D. Memudahkan membuat bulatan. 

3.   Mengapakah sesiku set (set square) biasanya di perbuat dari pelastik lutsinar. 
A. kelihatan lebih cantik 
B. dapat melihat lukisan di sebelah bawah, supaya memudahkan pembinaan garisan.
C. tahan lebih lama 
D. dapat melihat tulisan yang ditulis lebih jelas. 

4. Untuk membina garisan bersudut 90*, anda perlu menggunakan 
A. Pembaris 
B. Sesiku set 
C. Sesiku T 
D. Sesiku T dan sesiku set. 

5.  Berapakah saiz papan lukis jenis ` Antiquarian' 
A. 60cm x 40 cm
B. 80cm x 60 cm 
C. 105cm x 75 cm 
D. 140cm x 85cm

6.  Berapakan sudut yang terdapat pada sesiku set yang biasa di jual di kedai-kedai.
A. 30,60,90darjah
B. 15,30,60 darjah
C. 15,30,60 darjah
D. 30,45,60 darjah 

7.  Berapakah saiz kertas A0 mengikut standard ISO 
A. 420  x  594 mm 
B. 420  x  297 mm 
C. 210  x  297 mm 
D. 841  x  1189 mm 

8. Pensil yang digunakan dalam lukisan grafik di buat sebanyak 6 jenis lembut iaitu terdiri dari  gred 
A. 9H  hingga  3H 
B. 3B  hingga  8B 
C. 8H  hingga  8B 
D. 2B  hingga  7B 

9. Pensil gred HB di ketagorikan dalam jenis 
A. Keras 
B. Sederhana 
C. Lembut 
D. Terlalu lembut 

10.  Alat yang sesuai untuk membuat bulatan yang mempunyai jejari lebih daripada 13 inci 
       ialah 
A. `Beam compass' 
B. `Drop spring compass' 
C. `Drop spring divider' 
D. `Adjustable compass' 
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih