Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.

Alat pembaris digunakan pada senggatan 1 inci atau 1 cm apabila membuat pengukuran adalah bertujuan mendapat ketepatan bagi sesuatu bendakerja .
2.

a.   digunakan sebagai alat tepi lurus untuk menguji 
      keratan bendakerja.
b.   digunakan untuk menanda ke ukuran yang 
      dikehendaki.
c.   digunakan untuk mengarit sesuatu garisan 
      yang panjang.
d.   digunakan sebagai skala .
e.   digunakan untuk membuat atau mengambil
      ukuran daripada alat menanda dan mengukur.
3.

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 
 

Menu Utama