Make your own free website on Tripod.com
 
KELAYAKAN

Kaedah untuk mendapatkan calon hendaklah sama seperti diamalkan oleh Pihak Bahagian Kemahiran MARA. Iklan akan di masukkan di dalam suratkhabar tempatan. Iklan tawaran kemasukkan IKM dan PRA-IKM dikeluarkan seperti biasa iaitu 2 kali setahun.

Syarat-syarat  tambahan untuk kemasukkan PRA-IKM  adalah seperti berikut:

Mempunyai komputer di rumah atau ada kemudahan untuk mengunakan komputer berinternet seperti `Cyber Cafe'.

Calon mesti tahu.
 

a) Bagaimana menghidupkan Komputer
b) Bagaimana menggunakan Tetikus (how to point, click and double click)
c) Bagaimana memulakan program standard yang terdapat di dalam sebuah komputer
d) Bagaimana untuk menyambung komputer ke internet menggunakan program pencari web.( Internet Explorer (IE)) atau Netscape 4.0
e) Boleh mengendalikan komputer - Window95 atau Windows98 dan perisian Internet.