Make your own free website on Tripod.com
 
PUSAT PEMBELAJARAN 

Pusat Pembelajaran buat masa ini disediakan di Institut Kemahiran MARA Jasin, Melaka. Antara aktiviti yang dijalankan di pusat pembelajaran ialah kelas tutorial dan peperiksaan akhir. Pelajar juga disediakan kemudahan seperti bilik perbincangan dan pusat sumber yang mana ditempatkan bahan rujukan dan bacaan.

KOODINATOR

Berikut ialah para Pengajar yang boleh di hubungi.

Bil 
Nama/Alamat 
Subjek
Telefon
Email
1. Pengetua Penaung 5291561 ikmjasin@tm.net.my
2 Md Nasir Rahman Subjek Teknikal 5291561 ext 226 juana0@time.net.my
Azizah bt. Daud Subjek Teknikal 5291561 ext 226
013-6135018 
azizahd@hotmail.com
4 Zamari bt. Ambia Teknikal Tambahan 5291561 ext 226 zamari@hotmail.com
5 Zaiton bt Othman Keusahawanan 5291561 ext 223 pam@hotmail.com
6 Hanifa bt Ismail English Comm. 5291561 ext 223 pam hotmail.com
7 Ustaz Amran Pengajian Islam 5291561 ext 223 pam@hotmail.com
8 Matematik 5291561 ext 223 pam@hotmail.comv