Make your own free website on Tripod.com

Untuk membuka setiap topik
Komputer anda hendaklah di lengkapi dengan perisian
Microsoft Office (Winword)


Topik 1 Menganalisis Imej Kediri
Topik 2 Pemetaan Diri
Topik 3 Memahami Konsep Keusahawanan
Topik 4 Mengenalpasti Peluang Pekerjaan
Topik 5 Organisasi Perniagaan Di Malaysia