Make your own free website on Tripod.com

topik 3 : MEMAHAMI KONSEP KEUSAHAWANAN


KONSEP KEUSAHAWANAN

Pengenalan Keusahawanan

Perkataan "usahawan" popular di kalangan masyarakat Malaysia hanya dalam pertengahan tahun 1970an bersempena dengan penggubalan dan perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Walaupun istilah ini mungkin baru tetapi konsep keusahawanan itu sebenarnya telah lama diamalkan.

Kalau kita menyingkap sejarah peradaban manusia, nilai keusahawanan telah lama dipraktikkan. Kita lihat bagaimana perdagangan pada suatu masa dahulu, walaupun pada ketika itu kekurangan segala kemudahan asas, ianya memainkan peranan penting dalam perkembangan sesebuah negara dan tamaddun manusia. Sikap dan amalan mereka adalah sikap dan amalan yang ada pada diri orang yang dipanggil sebagai usahawan pada hari ini.

Kita lihat kepada empayar Rom dan Parsi, kelahiran negara Islam di Madinah, empayar Islam di Baghdad dan Turki, revolusi perindustrian, kewujudan Amerika Syarikat , Kerajaan Melayu Melaka dan Kepulauan Melayu serta percaturan masyarakat pada hari ini. Perkembangan ini sebenarnya berkembang selaras dengan perkembangan dalam bidang perniagaan atau perdagangan.

Namun apakah sebenarnya keusahawanan dan mengapa pada hari ini istilah keusahawanan sering menjadi perbualan. Dari peringkat menteri yang menggubal dasar hingga ke peringkat buruh yang melaksanakan segala kerja. Istilah Keusahawanan menjadi tidak asing lagi kepada rakyat Malaysia. Tapi apakah itu usahawan ?

Definisi Keusahawanan Dan Usahawan

Keusahawanan :
Keseluruhan sikap, nilai, pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang itu mampu bahkan cekap untuk mencari, mengenal dan merebut peluang dan menterjemahkannya kepada strategi-strategi dan usaha-usaha perniagaan untuk faedah ekonomi dan keuntungan.

Usahawan :
Ialah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mengujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh serta berkebolehan untuk melakukan perkara seperti :

Mencari peluang perniagaan
Mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai.
Dapat memenuhi keperluan orang ramai.
Sedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran.
Mengambil risiko yang telah dipertimbangkan.

Usahawan adalah diperlukan untuk menggerakkan sumber-sumber ekonomi untuk mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam mengendalikan tugas ini, usahawan perlu menggabungkan semua faktor-faktor ekonomi, mengambil risiko, mencipta, mereka, mencari peluang perniagaan dan sebagainya dengan tujuan mendapatkan keuntungan, kepuasan diri dan kemakmuran masyarakat.

Mencari rezeki yang halal adalah fardhu menurut Islam dan berusaha di dalam bidang ekonomi dan membuat barang-barang keperluan utama orang-orang Islam adalah fardhu kifayah. Orang-orang Islam adalah orang yang paling awal dan paling lama dalam sejarah tamadun manusia yang mendapat dorongan dan galakan secara langsung daripada agamanya sendiri. Sepatutnya merekalah orang yang paling maju dan paling bersemangat dan paling berusaha di dalam berbagai-bagai perusahaan samada kecil atau besar.

Realiti hidup umat Islam hari ini, menunjukkan banyak yang minat untuk menjadi pengguna dan sedikit sekali menjadi pengusaha atau pengeluar, negara Islam pula menjadi pasaran kepada negara-negara bukan Islam. Islam menganjurkan umatnya melibatkan diri dalam bidang keusahawanan untuk mencari nafkah kerana di dalam bidang inilah terletaknya rezeki Allah yang amat luas. Rasullulah S.A.W pernah bersabda bahawa sembilan persepuluh rezeki adalah dalam bidang perniagaan. Mencari nafkah yang halal menerusi bidang perniagaan memang dialu-alukan dan ianya dipraktikkan oleh para ambiya’ sebelum Rasullah lagi.

Perbezaan Antara Usahawan Dengan Peniaga
 

Usahawan
Peniaga
Usahawan mementingkan keuntungan di samping mengutamakan sumbangan, jasa dan bakti kepada masyarakat dan negara.

Usahawan sentiasa berusaha untuk maju di alam perniagaan dengan mencipta sesuatu yang baru atau melakukan pembaharuan kepada yang lama.

Peniaga mementingkan keuntungan sahaja dan tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara.

Peniaga hanya menjalankan aktiviti jual beli tanpa melakukan sesuatu pembaharuan dan kemajuan terhadap perniagaannya. Peniaga tidak kreatif dan tidak inovatif.


 
 

PERANAN USAHAWAN

"Allah tidak akan menolong sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri menolong dirinya". Ini menunjukkan tanpa usaha, tidak akan ada pembangunan. Pembangunan negara, khususnya pembangunan ekonomi, bergantung kepada manusia yang mengejar peluang-peluang ekonomi. Pembangunan ekonomi bergantung kepada manusia yang berupaya menggembleng faktor-faktor pengeluaran. Manusia itu adalah usahawan.

Secara jelas, keusahawanan boleh menyumbang kepada pembangunan.Implikasi pembangunan ialah kehidupan yang selesa. Rezeki yang mencukupi dan melebihi, menyumbang ke arah kehidupan dan kemakmuran bersama. Keusahawanan juga meningkatkan kualiti kehidupan dengan penemuan demi penemuan dan ini meluaskan pilihan pengguna. Keusahawanan membanyakkan peluang mata pencarian dan menyumbang ke arah produktiviti kebangsaan. Keusahawanan membantu ke arah pengagihan pendapatan yang lebih saksama seterusnya membawa kebaikan sosial melalui pengembalian sejumlah pendapatan kepada negara dalam bentuk pengembalian wajib seperti cukai dan zakat, mahu pun yang sukarela. Bukankah Islam sendiri menyatakan " sembilan persepuluh rezeki, itu di dalam perniagaan."

Secara ringkas bolehlah dikatakan keusahawanan itu berperanan :-

Menyumbangkan Idea Dan Pembaharuan

Dalam konteks perhubungan usahawan dengan firmanya, usahawan adalah sumber utama idea dan pembaharuan. Idea dan pembaharuan tidak semestinya terlalu unik, peningkatan daripada idea yang sedia ada juga merupakan sesuatu yang bernas.Untuk memainkan peranan ini usahawan harus sentiasa berpemerhatian dan berfikiran terbuka.

Merancang

Daripada idea dan penyerlahan peluang, usahawan merancang. Perancangan strategik harus mengambilkira apa yang ada, yang tiada dan yang bakal ada. Perancangan menentukan apa yang diperlukan. Oleh itu penggembelingan faktor pengeluaran, harta, tenaga dan modal harus menyusul.

Mengurus / Mengeluar / Mengedar / Menanggung Risiko

Sumber-sumber seterusnya diurus, dikeluarkan hasil dalam bentuk barangan atau perkhidmatan dan diedar. Penentuan hasil pengeluaran dan sasaran pasaran amat penting. Sepanjang usaha usahawan itu, dari mula terbitnya idea hingga ke penawaran barangan dan perkhidmatan, ianya tidak dapat lari dari berbagai ketidakpastian dan inilah yang dikatakan risiko. Sebaik mana sekalipun perancangan, kekuasaan manusia memang terbatas. Risiko-risiko yang banyak dan kadang-kadang tidak terduga bila timbulnya, adalah tanggungan usahawan.

Menawarkan Peluang Pekerjaan

Usahawan menawarkan peluang pekerjaan kepada tenaga kerja yang sesuai. Dengan ujudnya industri dari pihak usahawan secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan kesannya kadar pengangguran semasa akan menurun.

Menyediakan Pilihan Dan Penawaran Serta Memenuhi Kehendak Pengguna

Penggunaan tenaga kerja yang bersesuaian dan peningkatan kemahiran tenaga kerja dari masa ke semasa akan mempertingkatkan produktiviti. Hasilnya usahawan dapat pula menyediakan pilihan dan penawaran yang lebih banyak dan lebih baik kepada pengguna.. Pengguna mempunyai citarasa yang pelbagai dan adalah menjadi tugas seorang usahawan untuk memenuhi kehendak dan keperluan tersebut.

Menyumbangkan Kebajikan Dan Kepimpinan

Memenuhi keperluan asas masyarakat akan menyumbangkan ke arah peningkatan kebajikan masyarakat. Sumbangan peribadi dalam bentuk derma, zakat dan sebagainya juga merupakan bentuk kebajikan. Dalam memainkan peranan-peranannya, usahawan sesungguhnya menunjukkan kepimpinannya. Peluang kepimpinan tidak semestinya dalam dunia perniagaan semata. Kepakaran dan pengalaman usahawan juga diperlukan dalam pendidikan, pentadbiran negara dan sosial.
 
 

KOMPETENSI KEUSAHAWANAN

Definisi Kompetensi Keusahawanan

Kompetensi keusahawanan bermaksud kemampuan diri seseorang untuk melaksanakan fungsi-fungsi keusahawanan dengan berkesan bersesuaian dengan tugasnya sebagai seorang usahawan.

Senarai Kompetensi Keusahawanan Diri Menjadi Usahawan Yang Berjaya

Berikut ini disenaraikan kompetensi keusahawanan diri terhadap usahawan-usahawan berjaya yang mana dianggap penting dari sudut nilai-nilai keusahawanan, sikap dan motivasi keusahawanan.

Berinisiatif

Daya inisiatif adalah satu daripada kompetensi keusahawanan yang paling penting kerana dengan ciri ini beliau akan mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu situasi atau keadaan dengan cekap. Hasil daripada sikap tanpa menunggu diarahkan atau dipaksa melakukan sesuatu untuk kejayaan sendiri, individu yang berinisiatif itu dapat melihat perkara-perkara yang perlu dilakukan melalui intiusi dan imaginasinya. Sikap ini akan membawa usahawan tersebut selangkah lebih maju dari orang lain.

Melihat Dan Merebut Peluang

Kejayaan seseorang usahawan banyak bergantung kepada kemampuannya melihat dan merebut peluang-peluang yang wujud di sekitarnya. Kata-kata hikmat yang penting kepada seseorang usahawan ialah peluang mesti dicari, ianya tidak diberi.

Peluang-peluang perniagaan boleh wujud hasil daripada perkara-perkara seperti permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan lain, kewujudan teknologi baru, kemahiran yang wujud dalam persekitaran, sumber-sumber alam yang belum diterokai dan halacara baru dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan.

Kecekalan

Liku-liku hidup seorang usahawan adalah kompleks. Usahawan perlu mengharungi berbagai-bagai halangan dan masalah perniagaan. Untuk itu, usahawan perlu mempunyai ketabahan dan kecekalan diri yang tinggi. Sikap seseorang yang cekal iaitu berusaha berulangkali atau mencari jalan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang menghalang pencapaian matlamat.

Mencari Maklumat

Kejayaan atau kegagalan sesebuah syarikat banyak bergantung kepada mutu maklumat yang diperolehi, secukup mana maklumat itu dikumpul dan cara maklumat tersebut digunakan dalam membuat keputusan. Usahawan yang sensitif kepada maklumat akan mempelajari dan mengambil iktibar dari apa jua bentuk maklumbalas yang diperolehi samada dalam bentuk kritikan dari orang lain atau dari hasil perbuatannya sendiri.

Menitikberatkan Mutu Kerja Yang Tinggi

Seorang usahawan tulin akan sensitif dan sentiasa menitikberatkan mutu dan piawaian penghasilan kerja atau perkhidmatan mereka. Usahawan tidak melakukan kerja semata-mata untuk menyelesaikan tugasnya tetapi melalui kerjanya ia akan mencari kepuasan dengan tahap pencapaian yang cemerlang dan bermutu. Hanya dengan keja-kerja yang bermutu, usahawan itu dapat meluaskan pasarannya dan meningkatkan lagi prestasi serta imej syarikat dan dirinya.

Komitmen Terhadap Perjanjian Kerja

Usahawan perlu mempunyai sikap menepati perjanjian kerja dengan menunjukkan usaha berlebihan dan melakukan pengorbanan peribadi untuk menyelesaikan sesuatu kerja. Usahawan yang berjaya dapat menarik kepercayaan pelanggan melalui sikapnya yang sentiasa menepati janji. Kepercayaan pelanggan adalah kunci kepada kestabilan sesebuah syarikat.

Berorientasi Ke Arah Kecekapan

Seseorang usahawan yang berdaya maju akan sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan produktiviti syarikat dan dirinya sendiri. Peningkatan produktiviti bermakna membuat pengeluaran atau memberikan perkhidmatan dengan kos yang lebih menjimatkan atau dengan masa yang lebih pantas tanpa menjejaskan prestasi pengeluaran. Hanya dengan cara ini, pembaziran dapat dielakkan. Individu yang menitikberatkan kecekapan diri atau syarikatnya akan mencuba sedaya upaya menggunakan maklumat perniagaan atau kaedah pengurusan yang baik untuk membetulkan tahap kecekapan syarikat dari aspek penggunaan bahan mentah, modal, tenaga manusia, mesin dan jentera serta teknologi.

Membuat Perancangan Yang Sistematik

Seorang usahawan perlu membuat perancangan yang sistematik dengan merancang dan mengatur langkahnya dengan membahagi-bahagikan tugas atau kerja yang besar kepada tugas yang lebih kecil dan mudah. Mewujudkan rancangan yang dapat mengatasi rintangan-rintangan yan dijangkakan.

Menyelesaikan Masalah

Alam perniagaan penuh dengan pelbagai masalah. Usahawan yang inginkan kejayaan perlu mampu menyelesaikan masalah dengan cara mencari dan melahirkan idea-idea baru atau penyelesaian masalah secara inovatif. Di samping itu mereka perlu mewujudkan strategi- strategi alternatif yang lebih cekap dan lebih baik untuk mencapai matlamat perniagaan.

Keyakinan Diri

Usahawan perlulah mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri dan menunjukkan sikap yakin terhadap kemampuan diri dalam membuat keputusan atau dalam menyahut sesuatu cabaran. Individu tersebut juga perlu berpendirian terhadap apa yang sedang dilakukan.

Ketegasan

Sikap individu yang tegas ialah sanggup menyuarakan sesuatu masalah kepada orang lain secara langsung dan mengambil tindakan walaupun menghadapi banyak tentangan daripada pihak lain.

Meyakinkan Orang Lain

Fungsi utama seorang usahawan ialah mempengaruhi keadaan persekitarannya. Persekitaran usahawan termasuklah individu-individu atau institusi-institusi. Usahawan berurusan dengannya untuk menggerakkan sumber-sumber organisasi, mendapatkan bahan mentah, mengelolakan proses pengeluaran dan perkhidmatan. Kesemua aktiviti tersebut memerlukan kemahiran untuk memujuk dan meyakinkan orang lain. Tanpa kemampuan tersebut, usahawan akan gagal mempengaruhi pelanggan atau pembekal untuk memberi sokongan kepada perniagaannya.

Menggunakan Strategi Pengaruh

Usahawan sebagai pemimpin mesti mempunyai kecenderungan untuk memikirkan strategi-strategi yang boleh mempengaruhi orang lain tanpa tipu helah dalam mencapai matlamat perniagaan.

n) Bermatlamat Dan Berwawasan

Usahawan perlu mempunyai wawasan yang jauh dan mewujudkan matlamat yang jelas dan boleh diukur pencapaiannya. Beliau harus peka kepada kemampuan sendiri dan mengenalpasti halangan dalaman dan luaran supaya halangan-halangan tersebut dapat diatasi.

o) Bertenaga

Individu usahawan yang bertenaga sanggup bekerja di waktu-waktu luarbiasa dan mengorbankan waktu rehat apabila tugas-tugas keusahawanan memerlukan mereka.

CIRI CIRI UTAMA USAHAWAN MUSLIM

BERIMAN SERTA MEMENTINGKAN IBADAH.

SENTIASA MELANDASKAN ‘AMAL, KASAB DAN SUN’A KERANA ALLAH S.W.T.

BHIHANIKA USAHA EKA MATLAMAT.

BERORIENTASIKAN KEBERKATAN.

MENITIKBERATKAN MUTU DALAM ‘AMAL, KASAB DAN SUN’A.

KESUNGGUHAN DAN ILTIZAM DALAM ‘AMAL, KASAB DAN SUN’A.

SENTIASA BERUSAHA KE ARAH PENCAPAIAN YANG TERBAIK.

AMANAH.

SENTIASA BERDO’A.

BERTAWAKKAL.

SABAR.

QANA’AH DAN HIMMAH.

DERMAWAN.

BERDISPLIN DAN BERSISTEMATIS.

SANGGUP BERKORBAN DI JALAN ALLAH.

_____________________________________

Saringan sejarah Rasulullah dan sahabat dalam perniagaan.

Nota :

Amal : kerja-kerja yang berkaitan dengan spiritual.

Kasab : perniagaan, pertanian dan sebagainya.

Sun’a : pembuatan (manufacturing).

Qana’ah : berpada dengan keupayaan yang ada.

Himmah : tidak menyalahkan orang lain.

Iltizam : konsisten.

Bhihanika : berbagai.

Eka : satu.

PROFIL USAHAWAN BERJAYA ( CONTOH )

Baca dengan teliti profil usahawan di bawah ini.

En. Samsi merupakan seorang pengusaha perabot di bandar Seri Makmur. Beliau telah melibatkan diri dalam perusahaan ini sejak 10 tahun yang lalu.

Beliau mendapat latihan asas di sebuah Pusat Latihan Belia. Setelah tamat latihan, beliau bekerja sebagai pembantu membuat perabot di Syarikat Suria. Beliau bekerja dengan tekun sambil mempelajari teknik-teknik baru. Ini adalah kerana beliau bercita-cita hendak membuka perusahaan sendiri. Di samping itu juga beliau merasakan bidang ini kurang diceburi oleh kaum bumiputera. Setelah hampir dua tahun bekerja di syarikat tersebut, beliau telah berjaya membuka perusahaan perabotnya sendiri. Sumber modal terdiri daripada simpanan sendiri sert pinjaman dari ahli keluarganya.

Pada permulaannya, beliau membuat kerusi set rotan. Secara beransur-ansur beliau mula membuat perabot kayu yang lain. Setelah menjalankan perniagaannya selama tiga tahun dan keuntungan yang semakin meningkat, beliau mengembangkan perniagaan dengan membuat almari, katil, set meja makan dan tempahan perabot yang lain.

Malangnya penjualan almari, katil dan set meja makan tidak begitu menggalakkan. Kegagalan untuk menembusi pasaran tidak mengecewakan dirinya. Beliau tidak berputus asa. Sebaliknya berusaha membuat pelbagai pembaharuan. Pengubahsuaian dibuat dengan menambahkan ukiran dan mutu perabot juga dipertingkatkan. Akhirnya jualan perabot serta tempahan yang diterima semakin meningkat.

Beliau masih tidak berpuas hati dengan kejayaan yang dicapainya. Malah kejayaan tersebut mendorong beliau untuk memperluaskan pasaran perabotnya. Beliau juga telah mengambil bahagian dalam ekspo perabot yang diadakan di ibu kota. Hasilnya, beliau berjaya mendapat perhatian daripada berbagai-bagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, firma-firma swasta, industri perhotelan dan juga orang perseorangan. Permintaan semakin bertambah dan beliau menambah bilangan pekerjanya daripada lima orang kepada dua belas orang.

Walaupun bilangan pekerjanya sudah bertambah, beliau masih mengamalkan sikap mengambil berat terhadap kebajikan pekerja. Beliau menganggap pekerja-pekerjanya sebagai sebahagian daripada keluarganya. Di samping memberi nasihat dan teguran, beliau juga memberi galakan kewangan kepada pekerja yang sanggup bekerja lebih masa serta bayaran bonus setiap kali menjelang musim perayaan.

Untuk menampung permintaan yang semakin bertambah, beliau terpaksa membeli mesin-mesin dan peralatan yanng lebih moden. Beliau memperolehi modal tambahan sebanyak RM50,000 melalui pinjaman bank dengan mencagarkan rumahnya. Melalui tindakan beliau yang berani ini, jualan dan keuntungannya meningkat berlipat ganda.

En. Samsi yakin bahawa setiap usaha yang tekun serta kesanggupan menghadapi risiko dengan perancangan yang teliti pasti membawa kejayaan.

SUMBER DORONGAN USAHAWAN

Faktor-faktor yang mendorong individu menceburi bidang perniagaan terdiri dari 2 faktor iaitu :-

1. Faktor Penarik Keusahawanan
.2. Faktor Penolak Keusahawanan

Faktor Penarik Keusahawanan

Bermaksud faktor atau penyebab seseorang itu menceburi bidang keusahawanan/mungkin kerana sesuatu kehendak.
Status Sosial - Ahli korporat mewah
Kuasa/kebebasan
Nilai tambahan
Agen perubahan masyarakat
Politik / Dasar Kerajaan - Visi 2020/MPPB
Latihan kakitangan kerajaan bersara
Program PUM/PPUS
Sistem sokongan kerajaan - Pembiayaan kewangan
Kemudahan insentif
Persatuan Perniagaan
Kemudahan pasaran
Latihan teknikal/keusahawanan
Lokasi / ruang niaga
Peluang ekonomi - Keadaan ekonomi
Sistem francais

STATUS SOSIAL

A. Ahli Korporat/Mewah

Seorang yang dapat menerajui serta memajukan dalam sektor swasta. Kepimpinan
Seorang yang dihormati / disegani oleh masyarakat. Hormati / segani
Mempunyai pengaruh dan pendedahan terutama dalam membangun ekonomi negara. Pengaruh/pendedahan.
Dapat membangun serta sumbangan kepada masyarakat dalam pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputra. Penyumbang MPPB.
Seorang yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berpandangan jauh ke hadapan. Berwawasan.
Kualiti penghidupan yang tinggi dari segi ekonomi contohnya kereta mewah, rumah besar, pendapatan besar dan lain-lain.

B. Kuasa/Kebebasan

Memiliki kebebasan untuk berfikir / bertindak dan berkuasa membuat keputusan. Bebas.
Senang dan cepat dalam mengesan peluang-peluang perniagaan. Cekap.
Mampu mencorakkan aliran ekonomi negara. Kuasa.

C. Nilai Tambahan

Menjadi ikutan / model kepada tatapan masyarakat umum. Glamour.
Nilai kepakaran yang tinggi. Kepakaran.
Gaya, kualiti dan keunggulan. Keperibadian.

D. Agen Perubah Masyarakat

Sebagai pemangkin kepada perubahan masyarakat yang dinamik selaras dengan wawasan 2020. Pemangkin.
Mempunyai prakasa (inisiatif) dalam mewujudkan peluang-peluang ekonomi. Prakasa.
Penyelesai masalah sosial contohnya pengangguran , kemiskinan.
 

2. PELUANG EKONOMI

I. Keadaan Ekonomi

Stabil
Menggalakkan/meningkatkan pertambahan.
Pasaran yang baik.
Pertumbuhan KPNK 8.5%.

II. Sistem Francais

Harta Kleen - Perkhidmatan Pencucian Rumah.
Yummy Ayam Goreng - Restoran Makanan Segera.
Camel Store - Kedai Pakaian Jenama Camel.
Pharma Care - Kedai Farmasi.
Print Maesto - Percetakan Segera.
bhg, : Bahagian Kemajuan Projek
Tingkat 18, Ibu Pejabat MARA,
Kuala Lumpur.

III. Sistem Vendor

Petronas, Telekom Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, PERMAS, EMAS.

IV. Konsep Payung

Puspa MARA
Guthrie Furniture
Perabot Kayu (66 Syarikat)
NAFAS
Ayam daging dan telur ayam (pertubuhan peladang negeri dan kawasan)
Besta Distributors
Kordial, sos tomato, sos cili, kicap, jem, seri kaya, serbuk kopi dan rempah.
Guthrie (M) Sdn. Bhd.
Alat tulis (7 syarikat pembuat)
 

3. POLITIK / DASAR KERAJAAN

Keadaan Politik

Stabil, kukuh, aman damai, harmoni.
Perkauman yang tidak meruncing.
Dasar Kerajaan
Mengelakkan lebih ramai kaum bumiputra melibatkan dalam dunia keusahawanan.
Sebagai persiapan ke arah pembentukan Negara Perindustrian Baru (NEC)
Wawasan 2020
Masyarakat Daya Tahan
Daya Saing
Daya Maju
Dinamik

Matlamat

Matlamat sebagai negara maju sepenuhnya dalam semua dimensi iaitu Ekonomi, Politik, Sosial, Kerohanian, Psikologi dan Budaya.
Halangan
Bangsa Malaysia yang bersatupadu dan impian yang sama.
Bangsa Malaysia yang punya jiwa merdeka yakin diri.
Negara demokratik teladan.
Masyarakat bermoral dan berakhlak tinggi.
Masyarakat bertoleransi dan saling menghormati.
Masyarakat saintifik, progresif inovatif dan penyumbang.
Masyarakat penyayang yang tegak atas institusi famili yang kukuh.
Masyarakat adil dari segi ekonomi.
Masyarakat makmur dengan ekonomi yang punya daya saing, dinamik dan daya tahan.
MPPB
Melahirkan masyarakat perdagangan / perindustrian bumiputra.
"Budaya Niaga" - melalui pembentukan keluarga usahawan.
Dengan pencapaian matlamat ini dapat menaikkan martabat bangsa Melayu dalam dunia keusahawanan yang sudah lama tercicir di belakang.
Taburan penyertaan yang secara menyeluruh di semua sektor.
Dapat melahirkan bangsa yang dihormati / disegani.

Strategi

Mewujudkan budaya niaga dalam masyarakat kaum bumiputera.
Mempertingkatkan kuantiti, kualiti business start-ups serta survival date perniagaan Bumiputera.
Memperkukuhkan dan memperkembangkan lagi perniagaan yang sedia ada agar dapat mengurangkan kegagalan dalam perniagaan.
Mengutamakan latihan pengurusan dan kemahiran sebagai alat memperteguhkan budaya niaga dan keusahawanan.
Menggalak dan menubuhkan usahawan tulin antara bumiputra dengan bukan bumiputra sebagai landasan untuk memperluaskan pengetahuan dan memperkukuhkan rangkaian perniagaan bumiputra.
Mendedahkan usahawan kepada teknologi baru selaras dengan penekanan yang diberi kepada pembangunan sumber manusia yang mahir dan cekap.
Meningkatkan penyertaan dalam pertumbuhan ekonomi yang strategik dan utama samada di kawasan bandar dan luar bandar.

Kumpulan Sasaran Terdiri :-

Kakitangan kerajaan berpeluang mengikuti Latihan Kakitangan Bersara Kerajaan Berniaga yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Perusahan Awam.
Kumpulan bukan kakitangan kerajaan melalui program PUM (Program Usahawan Muda), PPUS (Program Pembangunan Usahawan Siswazah).
 

4. SISTEM SOKONGAN KERAJAAN:

Berperanan memberi sumber-sumber maklumat, peningkatan kemahiran, peluang-peluang perniagaan melalui strategi berikut:
Penyelidikan dan kenal pasti projek melalui agensi kerajaan, institusi kewangan seperti MARA, Bank Pembangunan, BBMB.
Pembiayaan kewangan dalam usaha menambahkan kaedah institusi kewangan kerajaan/swasta. Seperti Kem. Belia dan Sukan, MARA, Perbadanan Kemajuan Diri, KPLB iaitu alat bantuan mesin, TUB, skim usahawan, dan lain-lain.
Kemudahan insentif perlepasan cukai duti export, Anugerah Usahawan Belia Niaga, Rakan Usahawan Muda, Briged usahawan , Anugerah Usahawan Perdana dan lain-lain.
Kemudahan pasaran luar dan dalam negeri. Melalui MEXPO, NUITI, agensi kerajaan-kerajaan seperti FAMA dan lain-lain.
Latihan teknikal keusahawanan, khidmat pengurusan boleh diperolehi melaui MARA, SIRIM dan MARDI, Pusat pembangunan usahawan di universiti dan lain-lain.
Lokasi ruang perniagaan yang disediakan oleh kerajaan seperti MARA, UDA, Majlis Daerah Kerajaan tempatan, PKEN dan lain-lain.
Persatuan perniagaan pula berperanan sebagai payung yang akan melindungi kebajikan para usahawan seperti DPMN, Persatuan Penjaga dan lain-lain.

3.5.2 Faktor Penolak Keusahawanan

Bermaksud faktor yang menolak seseorang/terpaksa menceburi bidang keusahawanan.
Kekecewaan akibat : Peluang terbatas
Ekonomi meleset
Ketidakpuasan
Budaya keusahawanan

Seseorang itu tertolak ke dalam bidang keusahawanan akibat dari kekecewaan. Kekecewaan ini kerana terbatasnya peluang pekerjaan terutamanya di kalangan pendatang. Contoh yang jelas ialah masyarakat Cina di Malaysia menjadi masyarakat pedagang kerana pada asalnya mereka hanya pendatang di sini dan peluang mendapatkan rezeki adalah terhad. Sebaliknya masyarakat pribumi tidak merasa perlu bersusahpayah melibatkan diri dengan bidang keusahawanan sehingga pada hari ini mereka jauh ketinggalan dalam bidang ini.

Kemelesetan ekonomi juga mengurangkan peluang pekerjaan dan ini menjadi penyebab kenapa bidang perniagaan yang diterokai. Ini ialah kerana apabila ekonomi merosot, kerajaan atau swasta akan mengurangkan perbelanjaan mereka. Akibatnya , peluang pekerjaan adalah terhad. Maka jalan yang terbuka hanyalah dengan bekerja sendiri khususnya perniagaan.

Ada juga individu yang tertolak ke dalam bidang keusahawanan disebabkan tidak mendapat kepuasan daripada jawatan yang disandang sekarang. Ini mungkin disebabkan oleh jawatan yang tidak sesuai dengan diri, gaji yang rendah, atau masalah dengan majikan.Lantas individu tersebut meninggalkan kerjanya dan menjadi usahawan, di mana segala kuasa di bawah tangannya. Sesetengah individu pula terutama golongan kaya dengan budaya keusahawanan, kerana tradisi keluarga dan dibantu oleh sistem sekarang secara langsung dan tak langsung telah menolak individu tersebut menjadi usahawan.
 

FAKTOR PENARIK KEUSAHAWANAN

ANDA

Penyelidikan Kemudahan Pasaran
Dan Kenalpasti Projek
Pembiayaan Kewangan Latihan Teknikal
Keusahawanan
Kemudahan Insentif Khidmat
Pengurusan
Persatuan Perniagaan Lokasi / Ruang
Perniagaan
 

SISTEM SOKONGAN

Definisi Sistem Sokongan

Konsep sistem sokongan ialah kemudahan yang disediakan samada oleh agensi kerajaan atau swasta dalam membantu melaksanakan atau mengembangkan rancangan perniagaan seseorang usahawan.

Bentuk-bentuk sistem sokongan yang disediakan ialah :-

Penyelidikan dan Mengenalpasti Projek
Kemudahan Pembiayaan Kewangan
Kemudahan Insentif
Kemudahan Pemasaran
Latihan Teknikal Keusahawanan dan Khidmat Nasihat Pengurusan
Lokasi dan Ruangniaga
Persatuan-Persatuan Perniagaan
Penyebaran Maklumat

3.6.2 Bentuk-bentuk Sistem Sokongan
 

Penyelidikan Dan Mengenalpasti Projek
Bentuk-bentuk kemudahan ini membantu usahawan atau bakal usahawan antara lainnya dalam mengenalpasti projek-projek baru yang berdaya maju dan membuat penyelidikan samada dari segi kajian-kajian pemasaran, teknologi, perangkaan dan banyak lagi.
Antara agensi yang terlibat dalam penyelidikan mmengenalpasti projek ialah SIRIM, MARDI, MIDA, MIDF, FAMA, BPMB, PORLA, RRI dan FRIM.

Kemudahan Pembiayaan Kewangan

Kemudahan ini penting untuk membiayai perlaksanaan samada yang mula hendak berniaga atau yang telah menjalankan perniagaan. Kemudahan berbentuk pembiayaan kewangan ini disediakan oleh bank-bank saudagar, bank pembangunan, bank-bank perdagangan, agensi-agensi kerajaan dan lain-lain.

Kemudahan Insentif

Kerajaan telah menyediakan berbagai bentuk kemudahan dan galakan pelaburan melalui Akta Penggalakan Pelaburan dalam usaha untuk memajukan perusahaan dalam negara. Di antara bentuk insentif ialah status perintis, elaun cukai pelaburan, pemotongan dari pendapatan terlaras dan insentif penyelidikan dan perkembangan (R&D).

Kemudahan Pemasaran

Dalam program pemasaran, tujuan agensi-agensi ialah untuk mengedarkan produk siap yang dikeluarkan oleh usahawan. Di antara agensi yang terlibat ialah Karyaneka, FAMA, Guthrie Furniture, Besta Distributor dan lain-lain.
Latihan Teknikal, Keusahawanan Dan Khidmat Nasihat Pengurusan
Kemudahan Latihan Teknikal - antara agensi terlibat MARDI, SIRIM, JKR, Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Pusat Kemahiran Dan Lanjutan, Jabatan Perikanan dan lain-lain.
Kemudahan Latihan Keusahawanan dan Pengurusan - agensi terlibat ialah MARA, MEDEC, NPC, KBS. Walaupun agensi-agensi dan institusi-institusi tersebut memberi latihan dari segi teknikal atau pengurusan mereka juga memberi sokongan dari segi khidmat nasihat dan ini termasuklah juga peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi seperti ITM, UTM, UPM dan USM.

Lokasi Dan Ruang Niaga

Bentuk kemudahan ini diwujudkan untuk mengatasi masalah kesukaran dan kekurangan mendapatkan tapak perniagaan. Antara agensi-agensi yang menyediakan kemudahan ini ialah: MARA, BPMB, MIEL, Perbadanan Kemajuan Negeri, Majlis Perbandaran dan Kerajaan Tempatan.

Persatuan-persatuan Perniagaan

Persatuan bukan sahaja bertindak sebagai "pressure group" dalam menjaga kepentingan ahli, malah ia juga akan mengendalikan seminar, dialog, memberi latihan / kursus dan sumber penyebaran maklumat. Dengan itu, faedah-faedah yang diperolehi apabila menyertai persatuan ialah ahli-ahli dapat bertukar pendapat dan fikiran, mendapat peluang-peluang perniagaan, memberi sokongan pada perniagaan ahli-ahli dan menguatkan hubungan antara ahli-ahli. Antara persatuan ini ialah Persatuan Pemborong Binaan, Dewan Perniagaan Melayu, Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil dan lain-lain lagi.
Sistem sokongan yang diwujudkan adalah bertujuan untuk membantu usahawan-usahawan memajukan lagi perniagaan mereka. Namun demikian, usahawan perlu sedar bahawa sokongan tersebut bukanlah yang berbentuk kekal. Bentuk-bentuk sokonagan ini biasanya akan berubah dari masa ke semasa.