Make your own free website on Tripod.com
 
Pengambilan

Adalah dicadangkan bahawa pengambilan untuk masuk PRA-IKM hendaklah sama tarikhnya seperti dalam Kalendar Bahagian Kemahiran MARA ( BKM ). Sekiranya pada sesi tersebut 32 orang pelatih ditawar untuk memasuki IKM maka seramai 32 atau 40 orang ditawarkan  untuk PRA-IKM , lebihan 8 orang adalah sebagai "Backup" sekiranya ada yang menarik diri semasa 6 bulan pertama.

Kaedah untuk mendapatkan calon hendaklah sama seperti diamalkan oleh Pihak Bahagian Kemahiran MARA. Dicadangkan supaya iklan didalam suratkhabar tempatan. Iklan tawaran kemasukkan IKM dan PRA-IKM dikeluarkan seperti biasa iaitu 2 kali setahun.

Syarat-syarat khas untuk kemasukkan PRA-IKM hendaklah jelas antaranya adalah seperti berikut:

? Objektif
? Jangkamasa latihan  - 6 Bulan Self-Study
1 Tahun di IKM
? Kaedah Pembelajaran.
? Syarat-syarat yang layak untuk meneruskan latihan di IKM selama 1 tahun ( Selepas 6 bulan ).
? Boleh mengendalikan komputer - Asas Windows
         -        AutoCAD dan lain-lain
? Calon hendaklah yang terbaik dan mempunyai syarat-syarat yang cukup.