Make your own free website on Tripod.com
 
PENGENALAN

Sistem PRA-IKM ini bertujuan untuk menambahkan pengambilan pelatih bagi bidang Teknologi Kejuruteraan Mekanikal ( Lukisan dan Rekabentuk ) dengan tidak menjejaskan pengambilan asal mengikut jumlahnya.

Sistem ini juga memberi banyak peluang kepada para lepasan SPM serta memberi  ruang dan masa pengisian ilmu kemahiran secukupnya sebelum kerjaya pilihan diperolehi.

PRA-IKM ( Online Distance Learning )

PRA-IKM adalah dimaksudkan bahawa calon akan ditawarkan berkursus selama 6  bulan , iaitu calon yang terpilih akan datang mendaftar di IKM pada Hari Pendaftaran bersama-sama semua pelatih pengambilan biasa. Pelatih tersebut akan didaftarkan sebagai "PELATIH PRA-IKM" kemudian diberi taklimat serta dibekalkan dengan bahan-bahan pembelajaran secukupnya.

Pelatih PRA-IKM akan dibenarkan kembali semula ke kampung masing-masing untuk terus belajar serta melaksanakan proses pembelajaran tersebut ditempat kediaman masing-masing.

Setelah selesai menjalani latihan selama 6 bulan dengan jayanya Pelatih akan terus diserapkan ke latihan sepenuh masa untuk tempoh satu tahun sahaja.
 

Program ini merupakan konsep belajar tanpa menghadiri latihan sepenuh masa dan  dikendalikan  khas. Konsep ini melibatkan aktiviti Komputer ( I.T) menerima bahan pelajaran kendiri yang digubal khas. 

Pelajar belajar di rumah atau di mana sahaja beliau berada dan menggunakan fasilitis pembelajaran  dan sistem komunikasi yang ada dengan sepenuhnya untuk membolehkan mereka mengikuti kursus