Make your own free website on Tripod.com
 
Lukisan Kejuruteraan Mekanikal
Soalan Auto CADD (001cadd)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 
1. Apakah yang kegunaan Perisaian Auto CADD:

A .Membuat Surat
B. Merekabentuk komponen
C. Membuat borang
D. Menyelenggara Komputer

2. Apakah Menu Utama (main menu) yang di gunakan untuk arahan MELUKIS:

A. File
B. Edit
C. Insert
D. Draw
 

3. Apakah Menu Utama (main menu) yang di gunakan untuk arahan SUNTINGAN:

A. File
B. Edit
C. Insert
D. Draw
 

4. Tujuan Arahan "Circle" ialah untuk membuat bulatan, bagaimanakan arahan melukis LENGKUNG:

A. Fillet
B. Ellipse
C. Arc
D. Round

5. Bagaimanakan arahan melukis SEGIBANYAK:

A. Fillet
B. Polygon
C. Arc
D. Round

6. Apakah yang di maksudkan WCS:

A. Wide Coordinate System
B. World Coordinate System
C. Wide Communication Source
D. World Communication Source
 

7. Tujuan Arahan "Trim" ialah untuk :

A. Mengubah garisan
B. Memadam garisan yang berlebihan
C. Menyambung garisan
D. Memotong garisan
 

8. Tujuan Arahan "Extend" ialah untuk :

A. Mengubah garisan
B. Memadam garisan yang berlebihan
C. Menyambung garisan
D. Memotong garisan
 

9. Tujuan Arahan "Break" ialah untuk :

A. Mengubah garisan
B. Memadam garisan yang berlebihan
C. Menyambung garisan
D. Memotong garisan
 

10. Tujuan Arahan "Rotate" ialah untuk :

A. Menukar arah garisan
B. Memusingkan arah objek
C. Memusingkan arah tulisan
D. Menukar bentuk garisan
 

11. Nyatakan lokasi poin A, pada rajah 27, di bawah diberi saiz kertas 12 x 9 dann jarak grid 1    setiap satu sama ada arah X atau Y. 
 

A. 5,4 
B. 5,5 
C. 4,4 
D. 4,5 
 

           Rajah 27 
 

12. Beri fungsi butang F6 dalam program Auto CADr14?. 

A. Ortho mode. 
B. Snap mode. 
C. Grid mode. 
D. Tablet mode. 

13. Dalam perisian `Auto CADD' salah satu arahan yang biasa digunakan ialah `SCALE'.      Arahan ini bertujuan untuk 

A. Mengecilkan saiz objek 
B. Membesarkan saiz objek
C. Mengecilkan dan membesarkan saiz objek.
D. Mengecilkan dimensi.

14. Untuk menyimpan lukisan yang telah dibuat didalam komputer, tetapi nama fail yang  berlainan.

A. `Store'
B. `Save as'
C. `Save'
D. `End'

15. Untuk melukis satu segilima sisi sama pada perisian `Auto CADD', arahan yang digunakan  ialah.

A. `Rectangle'
B. `Polygon'
C. `Pentagon'
D. `Polyline'

16. Untuk memadam lebihan garisan yang bersilang yang tidak perlu pada `Auto CADD'  mempunyai berbagai cara. Arahan yang paling sesuai ialah

A. `Break'
B. `Trim'
C. `Delete'
D. `Move'

17. Untuk memusingkan objek ke sudut yang dikehendaki, arahan yang digunakan ialah

A. `Move'
B. `Rotate'
C. `Copy'
D. `Array'

18. Sekiranya objek berada di posisi yang jauh dan kelihatan tidak jelas, Arahan untuk  menjelaskan objek itu supaya  lebih mudah dilihat  ialah

A. `Zoom '
B. `Pan '
C. `Break'
D. `Snap'
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih