Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Pandangan Tambahan
(Auxiliary View)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
1. Pandangan `height auxiliary' di unjurkan dari pandangan __________ 
a. Pelan (plan) 
b. Hadapan (Front) 
c. Sisi (side) 
d. Belakang (Rear) 

2.  Dalam amali, garisan tersembunyi (hidden line) tidak perlu di lukiskan pada pandangan tambahan (auxiliary view) kecuali diperlukan, ini 
a. supaya garisan itu tidak bertindih dengan garisan objek. 
b. kerana  garisan itu telah terdapat pada pandangan hadapan 
c. bertujuan untuk menunjukkan pandangan itu lebih jelas. 
d. kerana garisan itu tidak kelihatan  dalam pandangan. 
 

3.  Jika objek yang hendak dilukis pandangan tambahan berbentuk samaukur (symmetrical), garis panduan (reference line) hendaklah dilukiskan dibahagian_________ objek. 
a. bawah 
b. tengah
c. atas 
d. belakang 

4.  Pandangan tambahan  bertujuan untuk menunjukkan permukaan yang condong yang tidak boleh  kelihatan dari mana-mana pandangan biasa. Sudut yang perlu di unjurkan dari permukaan condong itu ialah 
a. 30 darjah 
b. 45 darjah
c. 60 darjah 
d. 90 darjah
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih