Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Bahasa Grafik
(Graphic Langauge)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
1. Apakah bidang pekerjaan yang tidak menggunakan bahasa grafik? 

A. Jurutera 
B. Pereka Bentuk
C. Juruteknik
D. Nelayan 

2. ____________ adalah lukisan yang sesuai digunakan dalam kerja-kerja teknikal

A. Lukisan Lanskap
B. Lukisan gubahan fikiran
C. Lukisan teknik
D. Lukisan model

3. Apakah yang di maksudkan `lukisan mestilah mempunyai KETEPATAN'

A. Lukisan siap pada masa yang di tetapkan.
B. Ukuran objek yang di lukis hendaklah tepat.
C. Kertas lukisan hendaklah di potong tepat mengikut saiz yang di perlukan
D. Ketepatan memilih peralatan lukisan.

4. Tugas pelukis pelan termasuklah

A. Menyediakan lukisan
B. Membuat Cetakkan
C. Melawat Tapak pembinaan
D. Semua di atas

5.Lukisan yang tidak menggunakan symbol dan kata ringkas di ketagorikan sebagai Lukisan

A. Teknik 
B. Simbol
C. Kerja
D. Artis

6. Lukisan non -projektif ialah satu lukisan dimana ia di lukis

A. menggunakan alat-alat khas
B. menggunakan simbol yang tertentu
C. mengunakan lakaran tangan bebas
D. semua diatas

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih