Make your own free website on Tripod.com


Soalan Skala (Scale)(001s)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:

a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan

34. Satu garisan yang panjangnya 50 cm, apabila dilukiskan dengan menggunakan skala 5:1, 
      maka panjang garisan itu di dalam lukisan ialah_______
  A.  250 cm
  B.  25 cm
  C.  100 mm
  D.  10 cm
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih