Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Dimensi 
(Dimensioning)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
1. Untuk mendimensi sesuatu objek, apakah sistem yang digunakan jika huruf  dimensi itu sentiasa mengikut arah garisan. 
A. `Aligned' 
B. `Unidirectional' 
C.   BS 308 
D.  ANSI 

2. Dimensi digunakan untuk menentukan ukuran objek , bahan yang digunakan dan  kekemasan 
      penyudahan, selain dari itu ia  juga menunjukkan 
A.  bagaimana cara menyimpan lukisan dengan betul. 
B.  proses yang perlu digunakan untuk membuat objek yang dilukis. 
C.  proses yang perlu digunakan untuk membuat lukisan 
D.  bagaimana pandangan (view) diperolehi. 

3. Standard mendimensi cara ini memerlukan huruf dimensi sentiasa dituliskan diatas garisan 
      dimensi. 
a. `Aligned' 
b. `Unidirectional' 
c.   BS 308 
d.  ANSI 

4. Yang mana satukah cara pendimensian yang betul bagi bulatan pic lubang?.

A. ø 38
B. r 38
C. Dia 76
D. ø 76

5 Apakah nama dimensi yang diberi untuk menunjukkan kedudukan sesuatu lubang?

A. Dimensi datum (datum dimension)
B. Dimensi kedudukan (location dimension)
C. Dimensi ukuran
D. Dimensi keseluruhan (overal dimension)

6. Sistem dimensi ________ dikehendakki membaca ukuran mengikut mengikut arah garisan dimensi

A. Sistem searah (uniderectional system)
B. Sistem sejajar (aligned system)
C. Sistem selari (parallel system)
D. Sistem datum (datum system)

7. Apakah aturcara yang tidak terlibat dalam peraturan mendimensi.

A. Meletakkan dimensi ukuran pada setiap bentuk geometri
B. Meletakkan dimensi kedudukan (location) bagi setiap bentuk geometri.
C. Membahagi-membahagi komponen objek kepada bentuk geometri.
D. Meletakkan semuia dimensi dalam sistem dimensi searah
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih