Make your own free website on Tripod.com


Lukisan kejuruteraan Mekanikal
FASTENER (123001gl)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:

 
1. Nama:
2. E-mail:
3. No kad Pengenalan
1. Adalah puncak keratan yang sama dalam bentuk heliks diluar permukaan atau dalam 
      sesuatu selinder ialah..

     A. bebenang lurus (stright thread)
     B. bebenang tirus (tapered thread)
     C. Heliks kun (Conical Helix)
     D. bebenang (thread)

2. Permukaan dibahagian puncak menyambungkan dua bebenang yang  bersebelahan.

     A. Tepian (Side)
     B. Dasar (Root)
     C. Puncak (Crest)
     D. Jarak benang (Lead)

3. Jarak daripada satu titik pada satu titik yang disebelah bebenang diukur 360 darjah 
      mengikut alur bebenang dinamakan,

     A. Haluan (Pitch)
     B. Dasar (Root)
     C. Puncak (Crest)
     D. Jarak benang (Lead)
 

 4. Berapakah haluan (pitch) bagi bebenang yang mempunyai 2 jarak  bebenang (lead) bagi  `Triple Start'.

     A. 2
     B. 3
     C. 6
     D. 9 
 

5. Skru yang mempunyai POIN (point) berbentuk cone, full dog, flat dan oval dinamakan

     A. skru mesin (machine screw).
     B. skru kekunci (set screw)
     C. skru tukup ( cap screw)
     D. skru pilip (Phillips screw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 6

6. Alat yang digunakan untuk membuka skru berkepala (cap skrew) seperti gambarajah 6 
      diatas

     A. `Flat screw driver'
     B. `Phillips screw driver'
     C. `Allen-key' 
     D. Tukul
 

7. Pada kebiasaanya alat ini digunakan untuk membuat bebenang dalam (internal thread) 
      yang kecil.

     A. `Tap'
     B. `Die'
     C. `Reamer'
     D. `Drill'
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 7

8. Skru yang mempunyai bebenang di kedua-dua hujungnya  seperti gambarajah 7 dinamakan

     A. skru mesin (machine screw).
     B. skru kekunci (set screw)
     C. skru tukup ( cap screw)
     D. Stad (stud)

9. Apabila pepasangan `shaft' dan nut jenis mahkota (Castel nut) seperti gambarajah 8 
      dibawah, apakah jenis pin yang sesuai    digunakan untuk mengunci nut itu.
 
 
 
 
 
 
 
 

     A. `Cotter pin'
     B. `Tapper pin'    Rajah 8
     C. `Lock pin'
     D. `Nail pin'
 

10. Apakah nama jenis poin(point) pada skru kekunci seperti  gambarajah 9 di bawah.
 
 
 
 
 
 

     A. `Cup point'
     B. `Flat point'
     C. `Oval point'    Rajah 9 
     D. `Cone point'

11. Sekeping plat yang tipis dan berbentuk bulat. Terdapat lubang ditengahnya, ia biasa 
     digunakan pada bolt dan nat.

     A. Kekunci (Key)
     B. Pelapik (Washer)
     C. Pegas (Spring)
     D. Dudukan kekunci (Keyseat)

12. Gambarajah 10 dibawah menunjukkan pemasangan nut. Apakah kegunaan nut yang di 
      sebelah diatas.
 
 
 
 
 

  Rajah 10
     A. Untuk menutup bebenang yang terlebih pada saf.
     B. Untuk menghalang nut yang di bawah longar atau terbuka.
     C. Untuk menguatkan lagi pepasangan benda kerja.
     D. Semua yang diatas.

13. `Woodruff key' ialah salah satu jenis kekunci, Lubang yang terdapat pada saf disediakan  untuk memasangnya yang dinamakan,

     A. Dudukan kekunci (keyseat) 
     B. Laluan kekunci (keyway)
     C. Slot kekunci (key slot)
     D. Kekunci rata (key flat)

14. Semua dibawah ialah kekunci jenis `sunk keys', KECUALI

     A. `Flat keys'
     B. `Square keys'
     C. `Pratt & Whitney keys'
     D. `Allen Keys'

15. Namakan kekunci yang terdapat seperti gambarajah 11 dibawah.
 
 
 
 

     A. `Gear'
     B. `Spline' 
     C. `Cotters'
     D. `Slot cutters'    Rajah 11

16. Pilih nota yang betul bagi menerangkan gambarajah 12 dibawah.
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rajah 12

     A. 1/2 x 13 UNC -2A x 7/8 OVAL HEAD MACH  SCR.
     B. 1/2 x 13 UNC -2B x 1 FILL HEAD MACH SCR.
     C. M22 x 2.5 x 32 MM LG.
     D. 3/4 x 12 UNF -2A HEAVY SQ NUT. 

17. Rivet digunakan untuk menyambung dua atau lebih kepingan  bahan secara

     A. Kekal 
     B. Sementara
     C. Skru
     D. Kimpal.

18. Pegas jenis helik terbahagi kepada tiga bahagian KECUALI

     A. Mampatan
     B. Regangan
     C. Pulasan
     D. Getaran

19. Pegas yang ditolak arah pusingan gulungan (coil) lebih kuat kuasanya menolak dari 
      melawan arah gulungan (coil), namakan jenis pegas ini.

     A. Mampatan
     B. Regangan
     C. Pulasan
     D. Getaran
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rajah 13

20. Gambarajah 13 diatas adalah salah satu jenis hujung pegas jenis mampatan. Apakah nama 
      yang  biasa digunakan?

     A. `Plain end'
     B. `Square end'
     C. `Plain end ground'
     D. `Square end ground'

21. Pada kedua hujung pegas terdapat satu cangkuk yang dinamakan `Double Loop'. Pada 
      pegas jenis apakah ia selalu terdapat.

     A. tarikan.
     B. tolakan
     C. pusingan
     D. hentakan

22. Bagi mereka (design) pegas jenis mampatan, maklumat yang diperlukan salah satunya ialah  `Controling diameter'. Apakah yang dimaksudkan maklumat tersebut.

     A. Garispusat luar lilitan.
     B. Garispusat dalam lilitan.
     C. Operasi didalam rod.
     D. Operasi diluar rod.

23. Pegas (spring) yang digunakan untuk menahan berat kenderaan mampu balik kebentuk 
      asalnya bila di tekan kerana ia mempunyai sifat

     A. Kepelastikan (Plasticity)
     B. Keanjalan ( Elasticity)
     C. `Malleability'.
     D. `Ductility'.

24. Apakah perbezaan pegas sesendal(spring washer) dengan sesendal biasa dari segi 
      `KEGUNAANNYA'.

     A. Terdapat potongan pada bahagian lilitannya
     B. Dapat menahan bolt atau nut dari longar dengan lebih  baik.
     C. Garis pusat luarnya lebih besar.
     D. Ia mempunyai kuasa tarikan yang baik.

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih