Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Jenis Garisan
(Type of Line)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 

1. Jenis garisan yang mengambarkan permukaan yang telah dipotong sahaja perlu
    dilorekkan dikenali sebagai 

A. garisan susur (visible line) 
B. garisan keratan (section line) 
C. garisan satah keratan. (cutting plane lina) 
D. garisan tersembunyi. (hidden Line) 

2. ____________ sesuai digunakan apabila tepian objek tidak kelihatan dari arah
   pandangan. 

A. garisan objek. (visible line) 
B. garisan tersembunyi (hidden line) 
C. garisan pecah pendek (short 
      break line) 
D. garisan pecah panjang. (long 
      break line) 

3. Bagaimanakah melukis garisan panduan `Guide line' dengan menggunakan pensil lukisan. 

A. Garisannya putus dua ditengah. 
B. Garisannya putus satu ditengah. 
C. Garisannya berkeadaan hitam dan
      halus 
D. Garisannya berkeadaan kabur dan
      halus. 

4.  Jenis garisan yang manakah mempunyai bentuk yang berterusan 'continues' dan
     bersifat hitam dan tebal. 

A. Garisan pusat (center line) 
B. Garisan pecah pendek. (short
      brake line) 
C. Garisan panduan ( guide line) 
D. Garisan binaan (construction
      line) 
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih