Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Binaan Geometri
(Geometrical Constructions)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan

1. Ia digunakan untuk menanda sesuatu tempat atau posisi. Ia di tunjukkan pada lukisan dengan menyilangkan dua garisan pendek. 

A. Garisan 
B. Titik 
C. Lengkuk 
D. Bulatan 

2. Takrif bagi ________ ialah ia mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai dalam. 

A. Garisan 
B. Titik 
C. Bulatan 
D. Ellips 

3. Binaan ______ boleh terhasil dari sebarang bahagian pada ukurlilit  satu bulatan. 

A. Garisan 
B. Lengkuk 
C. Ellipse 
D. bulatan 

Untuk soalan no 4  hingga no 7 rujuk gambarajah 1 di bawah . 
 
 
 

                   Rajah 1

4.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran I digunakan. 

A. `Acute angle' 
B. `Obtuse angle' 
C. `Complementry angle' 
D. `Supplementary angle' 

5.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran J digunakan. 

A. `Acute angle' 
B. `Obtuse angle' 
C. `Complementry angle' 
D. `Supplementary angle' 

6.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran I + K berjumlah 90* . 

A. `Acute angle' 
B. `Obtuse angle' 
C. `Complementry angle' 
D. `Supplementary angle' 

7.  Sudut apakah yang terbentuk bila ukuran I + J berjumlah 180*.

A. `Acute angle' 
B. `Obtuse angle' 
C. `Complementry angle' 
D. `Supplementary angle' 

8. `Nonagon' ialah sebuah gambarajah satah lamina yang dilingkungi oleh ______ sempadan yang sama. 

A.  9 
B. 10 
C. 11 
D. 12 

9.  Poligon (polygon)  bermaksud suatu  gambarajah satah lamina yang 

A. mempunyai 6 sempadan   yang sama. 
B. mempunyai 5 sempadan yang sama. 
C. mempunyai 4 sempadan yang sama. 
D. mempunyai 3 atau lebih dari 3 sempadan yang sama. 

Untuk soalan no 10  hingga no 12 rujuk gambarajah  2 dibawah: 
 
 
 
 
 
 
 

                 Rajah 2

10. Apakah kawasan yang bertanda D 

A. Sukuan (Quadrant) 
B. Tembereng (Segment) 
C. Tembereng tajam (Sector) 
D. Separuh bulatan ( Semicircle) 

11. Apakah garisan yang bertanda E 

A. Garisrentas 
B. Garispusat 
C. Garisentuh 
D. Sekan 

12. Jika diberi , 
 Garis pusat besar = 14 , F1 ke F2 = 12. 
 Berapakah jarak 0 ke B, 

A. 10 mm 
B.  8 mm 
C.  6 mm 
D.  5 mm 

Soalan no 13  hingga no 19 rujuk gambarajah 3 dibawah. 
 
 
 
 

                Rajah 3

13. Manakah di antara  garisan keratan di atas membentuk  elips (ellipse). 

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 

14. Manakah diantara garis keratan di atas membentuk  hiperbola (hyperbola). 

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 

15. Manakah diantara garis keratan di atas membentuk Parabola. 

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 

16. Manakah diantara garis keratan di atas membentuk bulatan. 

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 

17. Berapakah jumlah sudut yang terbina apabila sudut A + B 

A. 30 darjah 
B. 45 darjah 
C. 60 darjah 
D. 75 darjah. 

18. Jarak yang manakah yang mesti diambil untuk mendapatkan Jarak antara Pepenjuru (Across     Corner). 

A. 3 - 4 
B.  1 -2 
C.  5 - 6 
D. J - K 

19. Jarak yang manakah yang mesti diambil untuk mendapatkan Jarak antara rata (Across Flat). 

A. 3 - 4 
B. 1 - 3 
C. 5 - 6 
D. a - b 

20. `Octagon' ialah sebuah rajah satah lamina yang dilingkungi oleh ______ sempadan 
      yang sama. 

A.  9 
B. 10 
C. 11 
D. 12 

Untuk soalan no 21  hingga no 23 rujuk Rajah 4 dibawah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Rajah 4

21. Nyatakan bahagian kawasan yang bertanda D 

A. Sukuan (Quadrant) 
B. Tembereng (Segment) 
C. Tembereng tajam (Sector) 
D. Separuh bulatan ( Semicircle) 

22. Apakah garisan yang bertanda E 

A. Garisrentas 
B. Garispusat 
C. Garisentuh 
D. Sekan 

23. Apakah bentuk londar yang terbentuk daripada Rajah 5 dibawah.? 
 
 
 
 
 
 
 

                  Rajah 5

A. Episikloid 
B. Hiposikloid 
C. Sikloid 
D. Trokoid Besar.
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih