Make your own free website on Tripod.com
.
 

Soalan Lakaran
(Sketching)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 

1.    Sebagai seorang pelukis pelan mestilah berkebolehan melahirkan
       idea dengan pantas , tepat serta jelas di atas kertas. Ia akan
       menjadi satu proses awal untuk merekabentuk sesuatu objek.
       Langkah ini dikenali  dengan _____________________.

A.  menconteng
B.  lakaran tangan bebas 
C.  melukis dengan tepat
D.  merekabentuk dan memesin objek.
 

2.    Alat - alat yang digunakan untuk memulakan proses melakar
       hanyalah ___________

A.   Pensel , kertas dan pemadam sahaja.
B.   Pensel dan pemadam sahaja.
C.   Pen  dan kertas sahaja.
D.   Pen , kertas dan pemadam sahaja.
 

3.     Walaupun istilah lakaran tangan bebas dilukis tidak mengikut
        ukuran tetapi ia  mestilah dilukis dengan ______________.

A.  cantik , kemas dan bersih
B.  teliti , 'proportion' , jelas dan ketebalan garisan yang betul.
C.  tepat , cantik dan kemas
D.  teliti , tepat dan bersih.
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih