Make your own free website on Tripod.com

-


Soalan Matematik
penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:

a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
1. Tukarkan

i. 4m 6cm kepada mm

a. 4060 mm
b. 406 mm
c. 46 mm
d. 4006 mm

ii. 3km 2m kepada cm

a. 3002 cm
b. 300200 cm
c. 300020 cm
d. 300002 cm

iii 2 cm 200 mm kepada m

a. 2.20 m
b. 0.022m
c. 0.22 m
d. 2.2 m

iv. 10 m 100 cm kepada m

a. 101 m
b. 11 m
c. 10100 m
d. 10.1 m
 

2. Tukarkan 10 meter kepada Unit berikut :-

i. ela

a. 10.9361 ela
b. 11.9599 ela
c. 9.144 ela
d. 10 ela

ii. kaki

a. 32.8084 kaki
b. 30.48 kaki
c. 107.6391 kaki
d. 10 kaki

iii. inci

a. 155.0004 inci
b. 393.701 inci
c. 25.4 inci
d. 10 inci
 

3. Cari nilai bagi setiap yang berikut

i. 64

a. 24
b. 1296
c. 10
d. 216

ii. 23 x 92

a. 648
b. 108
c. 16
d. 729

4. Tuliskan 125 sebagai nombor kausa dengan 5 sebagai asasnya

a. 52
b. 53
c. /125
d. 3/125

5. Permudahkan :-

i. f2 x g5 x f7

a. f9 x g5
b. f14 x g5
c. ( fg ) 14
d. ( fg ) 70

ii. 2r3 x 3s2 x r x 4s

a. 2r3 x 12 s6
b. 2r4 x 12 s5
c. 24r3 s5
d. 24 r4 s6

iii. m 8   m 8

a. m 1
b. m 0
c. 1
d. m 16

iv. 21 x 12 7 x 3

a. 3x 9
b. 3x 4
c. 3x 36
d. 3x 15
 

6. Tukarkan nombor berikut dalam bentuk piawai

i. 329 000 000

a. 3.29 x 10 8
b. 3.29 x 10 9
c. 3.29 x 10 7
d. 3.29 x 10 10

ii. 0.000 000 329

a. 3.29 x 10 -8
b. 3.29 x 10 -9
c. 3.29 x 10 -7
d. 3.29 x 10 -10

7. Tuliskan nisbah yang berikut

i. 2 minggu kepada 6 hari

a. 7 : 3
b. 15 : 6
c. 1 : 3
d. 2 : 6

ii. 275 g kepada 1 kg

a. 275 : 1
b. 11 : 40
c. 275 : 10000
d. 275 : 100

8. Nisbah bilangan pelajar tingkatan 1 kepada pelajar tingkatan dua ialah 6 : 7. Cari bilangan pelajar tingkatan 1 jika bilangan pelajar tingkatan 2 ialah 126 orang.

a. 6 orang
b. 108 orang
c. 126 orang
d. 7 orang

9. Wang sebanyak RM 700 dibahagikan mengikut nisbah 2 : 3. Cari jumlah bahagian wang yang 
Lebih besar.

a. RM 420
b. RM 700
c. RM 280
d. RM 140

10. Seorang kerani dapat menaip 200 patah perkataan dalam masa 5 minit. Cari jumlah perkataan yang boleh ditaipnya dalam masa setengah jam.

a. 1 000 patah perkataan
b. 1 200 patah perkataan
c. 2 400 patah perkataan
d. 2 000 patah perkataan

11. 1 mm di tas sebuah pelan mewakili 15 km. Apakah keluasan yang diwakili oleh 5 cm2 di atas pelan tersebut ?

a. 750 km
b. 112 500 km2
c. 750 km2
d. 11 250km2

12. 150 orang pelajar di sebuah IKM mengambil peperiksaan akhir tahun.  132 orang daripada mereka lulus . Berapa peratuskah pelajar yang gagal ?

a. 88 %
b. 12 %
c. 132 %
d. 18 %

13. Gaji Bakar ialah RM 1831.  Dia diberi kenaikan gaji sebanyak 13 %. Cari kenaikan gajinya dan gaji terbarunya.

a. RM 238.03 , RM 2069.03
b. RM 200.00 , RM 2031.00
c. RM 219.72 , RM 2050.72
d. RM 256.33 , RM 2087.33

14. Seorang pekedai membeli  9 buah peti sejuk dengan harga RM 4250. Jika ia menjual kesemua peti sejuk itu dengan harga RM 620 sebuah, hitungkan jumlah keuntungan yang diperolehi dan peratusnya.

a. RM 3 630 , 85.41 %
b. RM 1 330 , 23.84 %
c. RM 3 630 , 65.05 %
d. RM 1 330 , 31.29 %

15. Harga yang ditandakan pada sebuah buku ialah RM 10.50 ia ditawarkan diskaun sebanyak 20 %. Berapakah yang harus dibayar oleh seorang pembeli untuk buku itu ?

a. RM 2.10
b. RM 8.40
c. RM 12.60
d. RM 8.00

16. Cari faedah mudah ke atas simpanan RM 10,000 selama 2 , tahun pada kadar 10 % setahun.

a. RM 250 000
b. RM 2 500
c. RM 2 000
d. RM 2 250

17. Sebuah koperasi memberi dividen sebanyak 9 % setahun kepada ahli – ahlinya. Encik Abu telah melabur sebanyak RM 20,000.  Berapa jumlah wang yang akan diperolehi oleh Encik Abu setahun kemudian ?

a. RM 1 800
b. RM 180 000
c. RM 21 800
d. RM 18 200

18. David berjaya menjual sebidang tanah untuk kawannya.  Dia menerima komisen sebanyak 6% atas harga jualan tanah itu.  Cari komisen  yang diperolehi jika harga tanah itu ialah RM 120,000

a. RM 127 200
b. RM 112 800
c. RM 120 000
d. RM 7 200

19. Permudahkan

i. log4  9 + log4  21 – log4 7

a. log4 27
b. log4 23
c. log4 ( 9 x 21 7 )
d. log4 189
         ....log4 7

ii. log10  8 + log10  11 – log10  19

a.  log10  38
b.  log10 1672
c.  log10  ( 8  + 11 + 19 )
d.  log10  ( 8  x 11 x 19 ) 

20. Selesaikan persamaan berikut

i.         2 x = 20

a. 0.3010
b. 1.3010
c. 10
d. 4.3219

ii. 0.1 x = 0.2 5

a. 1.5051
b. 3.4949
c. 0.6990
d. –2.4949
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih