Make your own free website on Tripod.com
-
 

Soalan Matematik
penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 
Permudahkan

1. 3p X 3q

a. 9 pq
b. 6 pq
c. 27 pq
d. 16 pq

2. 2p X ( - 2q )

a. - 4 pq
b. 4 pq
c. 8 pq
d. 6 pq

3. 5a X ( - 4b )

a. 20 ab
b. 9 ab
c. 9 ab
d. 20 ab

4. - m X 2m2

a. - 2 m3
b. 2 m2
c. 2 m3 
d. 3 m3
 

 Ringkaskan

5 ( 3p + 3q ) 5

a. 15 p + 15 q
b. 8 p + 8 q
c. 30 pq
d. 16 pq
 
6.( 2p - 2q ) ( 2p + r )

a. - 8p2 2pr 2qr
b. 2p2 2 qr
c. 4p2 + 2qr + 4pq + 2qr
d. 4p2 2pr 4pq 2qr

7. 5a ( - 4b + 3a )

a. 20 ab + 15 a2 
b. 35 a3 b
c. 20 ab + 15 a2 
d. 9 ab + 8 a2 

 Selesaikan persamaan-persamaan berikut

8. x2 - 49 = 0

a. 7
b. 49
c. 7 dan 7
d. 4 dan 9

9. m2 + 4m + 4 = 36

a. 8
b. 4
c. 4 dan 8
d. 4 dan 8

10. 14a2 = 29q - 12

a. 4/7 dan 3/2
b. 4/7 dam 3/2
c. - 4/7 dan 3/2
d. 4/7 dan 3/2
 

 
11. 9x + 28 = 9x2

a. - 4/3 dan 7/3
b. 4/3 dan 7/3
c. 4/3 dan 7/3
d. 4/3 dan 7/3
 

Selesaikan persamaan serentak berikut

12. x + 3y = 7  dan 2x - 2y = 6

a. - 2 dan 13
b. 4 dan 1
c. 3 dan 4
d. 5 dan 13

13. 7x - 4y = 37  dan 6x + 3y = 51

a. 8 dan 6
b. 6 dan 5
c. 7 dan 3
d. 5 dan 4
 
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih