Make your own free website on Tripod.com
-
 

Soalan Matematik
penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 
Di antara pasangan titik-titik berikut, pasangan titik yang manakah paling cerun dan nyatakan sama ada ia kecerunan positif atau kecerunan negatif.

1 ( 2,0 ), ( 4,8 )   dan   ( 3, -5), ( 9,4 )

(a) Pasangan ( 2,0 ) dan ( 4,8 ) paling cerun dengan kecerunan positif 
(b) Pasangan ( 2,0 ) dan ( 4,8 ) paling cerun dengan kecerunan negatif
(c) Pasangan ( 3, -5) dan ( 9,4 ) paling cerun dengan kecerunan positif
(d) Pasangan ( 3, -5) dan ( 9,4 ) paling cerun dengan kecerunan negatif

2. ( 2,7 ), ( -1,-7 )  dan   ( -10,-8 ), ( -6,4 )

a. Pasangan ( 2,7 ) dan ( -1,-7 ) paling cerun dengan kecerunan positif
b. Pasangan ( 2,7 ) dan ( -1,-7 ) paling cerun dengan kecerunan negatif
c. Pasangan ( -10,-8 ) dan ( -6,4 ) paling cerun dengan kecerunan positif
d. Pasangan ( -10,-8 ) dan ( -6,4 ) paling cerun dengan kecerunan negatif

3. ( 2, 14), ( 8,6 )  dan   ( -9,0 ), ( -12, 15 )

a. Pasangan ( 2, 14) dan ( 8,6 ) paling cerun dengan kecerunan positif
b. Pasangan ( 2, 14) dan ( 8,6 ) paling cerun dengan kecerunan negatif
(c) Pasangan ( -9,0 ) dan ( -12, 15 ) paling cerun dengan kecerunan positif
(d) Pasangan ( -9,0 ) dan ( -12, 15 ) paling cerun dengan kecerunan negatif

Tulis persamaan garis lurus bagi

4. m = 1 , c = 7

a. y = 7x + 1
b. y = x + 7
c. 7y = x + 1
d. y = 7x + 7

5. m = -8 , c = 12

a. y = 8x + 12
b. y = 12x - 8
c. y = - 8x + 12
d. y = 12x + 8

6. m = 1/3 , c = 10

a. y = 0.3 x + 10
b. 3y = x + 10
c. y = 3x + 10
d. 3y = x + 30

7. m = 2 , c = 11

a. y = - 2 x - 1
b. y = 11x + 2
c. y = 2x + 11
d. y = - 11x - 2

Cari persamaan garis lurus yang

8. melalui titik ( 0,4 ) dan m=3

a. y = 2x - 1
b. y = 4x + 3
c. y = 3x + 4
d. y = 3x + 3

9. melalui titik ( -6,0 ) dan m=-1

a. y = - x 6
b. y = -6x - 1
c. y = x + 6
d. y = 6x + 1

10. melalui titik ( 8,15 ) dan m = 2
a. y = 8x + 15
b. y = 2x + 15
c. y = 2x + 1
d. y = 2x - 1

11. melalui titik ( -2,-3 ) dan m = 4

a. y = 4x - 11
b. y = - 2x - 3
c. y = 4x + 5
d. y = 2x + 3
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih