Make your own free website on Tripod.com
-
 

Soalan Matematik
penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 
1). Jumlahkan 22° 35 ¢ 43 ² dan 49° 42 ¢ 38 ²

A. 71° 77¢ 81²
B. 72° 17¢ 21²
C. 72° 18¢ 21²
D. 73° 18¢ 21²

2). Tolakkan 17° 49 ¢ 32 ² daripada 39° 27 ¢ 5 ² 

A. 21° 37 ¢ 33 ²
B. 20° 36 ¢ 33 ²
C. 21° 38 ¢ 34 ²
D. 20° 37 ¢ 33 ²

Tukarkan setiap sudut berikut kepada darjah 

3). p / 3 radian

A. 45 °
B. 120 °
C. 60 °
D. 130 °

4). 11/2 pradian

A. 130 °
B. 270 °
C. 120 °
D. 450 °

5). 2.2 p radian

A. 180 °
B. 270 °
C. 60 °
D. 395 °

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih