Make your own free website on Tripod.com
-
 

Soalan Matematik
penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
 
Bezakan fungsi-fungsi berikut dengan cara prinsip pertama : 

1. y = 3x2

A. x 
B. 5x 
C. 6x 
D. 9x 

2. y = 2x2 - 7x + 6 

A. 4 x 7 
B. 3 x 7 
C. 5 x 7 x 
D. 4 x 7 

3. y = 2
          x 

A. 2 x 
B. 2 x - 2
C. 2 x 2
D. 2 x 

4. y = 1
         4x3

A. - 12 x 4
B. 12 x 4
C. 12 x 2
D. 12 x 2
 

Bezakan fungsi-fungsi berikut terhadap x : 

5.  y = 9 x 4 + 5 x 3

A. 36 x 3 + 15 x 3
B. 27 x 3 + 10 x 2
C. 13 x 4 + 8 x 3
D. 36 x 3 + 15 x 2

6.  y = 10 x 9

A. 90 x 9
B. 109 x 9
C. 90 x 8
D. 19 x 8
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih