Make your own free website on Tripod.com


Soalan Matematik
(Matematic)(123001gl)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:

a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan
94. Kirakan luas bagi segiempat tepat yang tidak berlorek didalam rajah 16?
 
 
 
 
 

 Rajah 16
     A.  36 mm persegi
     B.  72 mm persegi
     C.  57 mm persegi
     D.  54 mm persegi
 
 

95.Di beri gambarajah 17 dibawah . Cari panjang `C' jika dua sempadan segitiga bersudut tepat diberi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. 100 cm
    B.   64 cm
    C.   34 cm
    D.   10 cm     Rajah 17

96. Cari nisbah 10 cm dengan 2 meter?

    A.     1:   20
    B.     2:   20
    C.   10:   20
    D.  1.5:   20

97. Cari luas bulatan `A' dengan berpandukan gambarajah  18?

       Jika jejari A = 10 m
           Panjang B =  13 m 
 
 
 
 
 
 
 

    A.  3.142 m persegi
    B.  314.2 m persegi 
    C.  530.9m persegi
    D.  5.309m persegi    Rajah 18
98. Berpandu gambarajah 19, Cari panjang `C'
 
 
 
 
 
 
 
 

    A. 22.25 cm
    B. 2.225 cm
    C. 0. 225cm
    D. 2225  cm    Rajah 19

99. Cari Jumlah Panjang `A' + `B' berpandu gambarajah 20?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.  80 mm
    B.  90 mm 
    C.  65 mm
    D.  35 mm     Rajah 20

100.  Cari Panjang `C' berpandukan gambarajah 21 ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A. 533   mm
     B. 53.5  mm
     C. .533 mm
     D.  5.33 mm     Rajah 21

    soalan spare
 
 
 
 
 
 

************************************
95. Kirakan hasil darab ini kepada titik perpuluhan yang hampir:-  4.572 x 3.892 
     A. 18.0
     B. 17.8
     C. 17.0
     D. 17.794

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih