Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Skala
(Scale)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan

1. Nisbah yang manakah bermaksud di lukis dua kali saiz penuh 

A. 1 : 2 
B. 2 : 1 
C. 1 : 1 
D. 2 : 2 
 

2.  Skala imperial `triangular' yang padanya terdapat bacaan 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:100 bahagian di namakan 

A.  `Architec's scale' 
B.  `Metric scale' 
C.  `Mechanical Engineers scale' 
D.  `Decimal scale' 

3.  Nisbah diantara sesuatu garisan lukisan dengan objek yang sebenarnya boleh juga di 
        istilahkan sebagai 

A.  Pecahan bernisbah. 
B.  Pecahan padan (representative fraction) 
C.  Pecahan campur 
D.  Pecahan berkembar 

4. Satu garisan yang panjangnya 50 cm, apabila dilukiskan dengan menggunakan skala 5:1, maka panjang garisan itu di dalam lukisan ialah_______ 

A.  250 cm 
B.  25 cm 
C.  100 mm 
D.  10 cm 

5. Satu garisan `XY yang panjangnya 30 cm, apabila dilukiskan dengan menggunakan skala 5 :  1,  maka panjang garisan itu didalam lukisan ialah_______ 

A.  150 mm 
B.  1500 mm 
C.  6 mm 
D.  60 mm 

6. Berapakah nilai 3 7/8 inci jika ditukarkan kepada nilai cm. 

A. 98.42 cm 
B. 9.842 cm 
D. 0.984 cm 
E. 2.625 cm 

7. Nisbah yang manakah bermaksud di lukis setengah saiz penuh 

A. 1 : 2 
B. 2 : 1 
C. 1 : 1 
D. 2 : 2 
 

8.  Skala imperial `triangular' yang padanya terdapat bacaan 1:1/2, 1:1/4, 1:1/8, 1:1/16, 
        1:1/32, 1:1/64. bahagian di namakan 

A.  `Architec's scale' 
B.  `Metric scale' 
C.  `Mechanical Engineers scale' 
D.  `Decimal scale' 
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih