Make your own free website on Tripod.com

Lukisan Kejuruteraan Mekanikal
Soalan Autocad (acad01)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
 
1. Nama:
2. E-mail:
3. No kad Pengenalan

 
   
1. Apakah yang kegunaan Perisaian Auto CADD:
 
Membuat Surat
Merekabentuk komponen
Membuat borang
Menyelenggara Komputer

   
2. Apakah Menu Utama (main menu) yang di gunakan untuk arahan MELUKIS:

File
Edit
Insert
Draw
 
3. Apakah Menu Utama (main menu) yang di gunakan untuk arahan SUNTINGAN:

File
Edit
Insert
Draw

4. Tujuan Arahan "Circle" ialah untuk membuat bulatan, bagaimanakan arahan melukis LENGKUNG:

Fillet
Ellipse
Arc
Round

 
5. Bagaimanakan arahan melukis SEGIBANYAK:
 
Fillet
Polygon
Arc
Round
 
 
6. Apakah yang di maksudkan WCS:
 
Wide Coordinate System
World Coordinate System
Wide Communication Source
World Communication Source
 
7. Tujuan Arahan "Trim" ialah untuk :
 
Mengubah garisan
Memadam garisan yang berlebihan
Menyambung garisan
Memotong garisan
 
8. Tujuan Arahan "Extend" ialah untuk :

Mengubah garisan
Memadam garisan yang berlebihan
Menyambung garisan
Memotong garisan

9. Tujuan Arahan "Break" ialah untuk :

Mengubah garisan
Memadam garisan yang berlebihan
Menyambung garisan
Memotong garisan

10. Tujuan Arahan "Rotate" ialah untuk :

Menukar arah garisan
Memusingkan arah objek
Memusingkan arah tulisan
Menukar bentuk garisan
 
 
Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih