Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah
Jawapan

a..click here

b..click here

c..click here

d..click here
 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama