Make your own free website on Tripod.com
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
(Lukisan dan Rekabentuk)


Fasa Pertama


Teori Teknikal
DED1012
EngineeringDrawing
.
GraphicLangauge
[soalan]
Equipment 
[soalan]
Lettering
[soalan]
Type of Line
[soalan]
Scale
[soalan]
Dimension
[soalan]
Geometrical Construction
[soalan]
Sketching
[soalan]
Orthographic
[soalan]
Auxiliry View
[soalan]
Sectioning
[soalan]

Teori Teknikal Tambahan

DWP1022
Workshop Practice
.
Bab 1 Keselamatan
[soalan 1]
Bab 2 Teknik Mengukur
[soalan 2]
DCA1042 &DAC1052
Computer 
.
Pengenalan
.

PeperiksaanPengesanan

Peperiksaan ini hendaklah dijalankan di Pusat Latihan yang berhampiran,Pada akhir bulan kedua sesi pengambilan.
PengajianAm
 
UPK1010
Pengajian Usahawaan
.
Bab1:Imej Kendiri
[soalan 1]
Bab2:Pemetaan Diri
[soalan 2]
Bab3:Konsep keusahawanan
[soalan 3]
Bab4:Peluang Pekerjaan
[soalan 4]
Bab5:Organisasi Perniagaan 
[soalan 5]
UPI1010
Pengajian U.Islam
.
Bab 1 Aqidah
[soalan 1]
Bab 2 Syahadah
[soalan 2]
Bab 3 Ibadah
[soalan 3]
UBI1020
Bahasa Inggeris
.
Task1 Forms of the verb
[soalan 1]
Task2 Possessive Adjectives
[soalan 2]
Task3 Vocabulary
[soalan 3]
Task4.Articles
[soalan 4]
Task5.Telephone numbers 
[soalan 5]
DTM1030
Matematik
.
Bab 1 Arithmatik (word)
[soalan 1]
Bab 2 Algebra(word)
[soalan 2]
Bab 3 Graf(word)
[soalan 3]
Bab 4 Geometri(word)
[soalan 4]
Bab 5 Trigonometri(word)
[soalan 5]
Bab 6 Kalkulus(word)
[soalan 6]