Make your own free website on Tripod.com
.

Soalan Pandangan Orthographik 
(Orthographic View)
Sila penuhkan dan tandakan ruangan dibawah:
a. Nama:
b. E-mail:
c. No kad Pengenalan
d. Kod Soalan

1. Sebutkan satah-satah yang terdapat pada unjuran  Ortograpik`Orthographic'. 

a. Menegak, melintang, mendatar. 
b. Mendatar, menyerong, menegak 
c. Menegak, mendatar, mendatar tambahan. 
d. Mendatar, menegak, menegak tambahan. 

2. Konsep pandangan `view' pada satah orthographik , Satah mendatar mestilah dipusingkan untuk        menentukan kedudukan pandangan atas, Kearah manakah satah itu dipusingkan? 

a. Arah pusingan jam. 
b. Arah lawan pusingan jam. 
c. Arah yang berlawanan dengan satah menegak. 
d. Mengikut arah satah menegak 

3. Dalam prinsip unjuran orthograpik , Satu objek boleh menghasilkan ________ pandangan. 

a. Tujuh 
b. Enam 
c. Lima 
d. Empat 

4. Peraturan dalam unjuran sudut pertama ialah_________ 

a. Pandangan hadapan hendaklah berada di bawah pelan. 
b. Pelan hendaklah berada di atas pandangan hadapan 
c. Pandangan sisi kiri hendaklah dilukis pada sebelah kanan pandangan hadapan 
d. Pandangan sisi kanan hendaklah dilukis disebelah kanan pandangan hadapan. 

5. Peraturan dalam unjuran, pandangan yang menunjukan bahagian tinggi objek ialah _____ 

a. Pelan 
b. Pandangan hadapan 
c. Pandangan sisi 
d. Pandangan hadapan dan sisi. 

6. Peraturan dalam unjuran, kedudukan pandangan hadapan pada unjuran sudut ketiga. 

a. Di bawah pelan. 
b. Di bawah pandangan hadapan 
c. Di atas pelan. 
d. di atas pandangan hadapan. 

7.  Sudut yang dihasilkan oleh satah orthograpik  bagi sudut pertama ialah 0 - 90 darjah, Sudut yang dihasilkan bagi sudut ketiga ialah 

a. 0 darjah -  90 darjah
b. 90 darjah - 180 darjah
c. 180 darjah - 270 darjah
d. 270 darjah - 360 darjah 

8. Dalam prinsip unjuran isometrik , Satu objek boleh dilihat dalam ________ pandangan. 

A. Dua 
B. Tiga 
C. Lima
D. Empat 

9. Peraturan dalam unjuran sudut ketiga ialah_________ 

A. Pandangan hadapan hendaklah berada di bawah pelan. 
B. Pelan hendaklah berada di bawah pandangan hadapan 
C. Pandangan sisi kiri hendaklah dilukis pada sebelah kanan pandangan hadapan 
D. Pandangan sisi kanan hendaklah dilukis disebelah kiri pandangan hadapan. 

10. Peraturan dalam unjuran, pandangan yang menunjukan bahagian lebar objek ialah _____ 

A. Pelan 
B. Pandangan hadapan 
C. Pandangan sisi 
D. Pandangan Pelan dan sisi. 

11. Peraturan dalam unjuran, kedudukan pandangan atas pada unjuran sudut pertama. 

A. Di bawah pelan. 
B. Di bawah pandangan hadapan 
C. Di atas pelan. 
D. di atas pandangan hadapan. 

12. Berapakah pandangan asas dalam lukisan unjuran ortografik? 

A. 3 pandangan 
B. 4 pandangan 
C. 5 pandangan 
D. 6 pandangan 

13. Dalam unjuran ortografik apakah ukuran asas yang perlu diketahui? 

A. Panjang dan lebar 
B. Panjang dan tinggi 
C. Tinggi, lebar dan panjang 
D. Lebar dan tinggi. 
 

Sila klik sekali sahaja jika anda telah benar-benar pasti jawapan yang di pilih