Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
A. Mendatar, menegak, menegak tambahan. 
2.
A. Arah pusingan jam. 
3.
B. Enam 
4.
C. Pandangan sisi kiri hendaklah dilukis pada sebelah kanan pandangan hadapan 
5.
D. Pandangan hadapan dan sisi. 
6.
A. Di bawah pelan.
7.
C. 180 darjah - 270 darjah
8.
B. Tiga 
9.
A. Pandangan hadapan hendaklah berada di bawah pelan. 
10
D. Pandangan Pelan dan sisi. 
11.
C. Di atas pelan. 
12.
A. 3 pandangan 
13.
C. Tinggi, lebar dan panjang 

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama