Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
C. Bentuk dalam sebuah objek. 
2.
B. `Broken out section' 
3.
D.  `Removed section' 
4.
D. satah yang memotong objek pada sebarang keadaan. 
5.
C. Untuk menunjukkan semua bahagian penting dalam sesuatu objek.   
6.
A. Untuk mengelakkan terlalu banyak keratan.

Anda boleh menyemak jawapan tadi


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama