Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
B. garisan keratan (section line) 
2.
B. garisan tersembunyi (hidden line)
3.
D. Garisannya berkeadaan kabur dan halus. 
4.
B. Garisan pecah pendek. (short brake line) 
 
Anda boleh menyemak jawapan tadi 
 


Balik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama