Make your own free website on Tripod.com
Jawapan yang Betul ialah


1.
A. terdapat ruang atau kesempatan untuk barangan keperluan pengguna.
2.
C. I  dan iii
3.
A. memadankan peluang-peluang tersebut dengan sumber-sumber yang ada pada kita.
4.
B. iv, ii, I, dan iii
 5.
C. Iv  sahaja
6
A. iv   sahaja
7
8
C. Iv sahaja 
9
A. perniagaan yang kekal dan sudah ujud, mengundang seseorang @ Syarikat untuk menjadi rakan kongsi.
10
A. Francaisor dan francaisi akan bersama-sama mengawal kualiti barangan dan prosedur operasi demi nama baik Tanda Niaga.
11
A. memulakan sendiri

Anda boleh menyemak jawapan tadiBalik ke Nota 

Tajuk Seterusnya

Menu Utama